U bent hier

Een professor immunoparasitologie aan de afdeling Toegepaste Biologische Wetenschappen van de VUB leidt momenteel het Centrum voor Biomedisch Onderzoek aan de campus van UGent in Zuid-Korea. En zijn belangrijkste onderzoeksfocus ligt op een veeteeltziekte in Sub-Sahara Afrika. In de war? “Het opzet en het onderzoek dat we doen, vereist een beetje uitleg,” zegt Stefan Magez lachend.

 

A professor in immunoparasitology at VUB’s Department of Applied Biological Sciences is currently leading the Centre for Biomedical Research at the Ghent University Global Campus in South Korea. And his major research focus is on a Sub-Saharan livestock disease. Confused? “The set-up and the research we do does require a bit of explanation,” Stefan Magez says with a laugh.

Tekst: Kim Hardie / Illustratie: Pieter Van Eenoge

 

“Het onderwerp trypanosomiasis kwam per ongeluk bij mij. Eind jaren tachtig ging een VUB-onderzoeker naar Kenia en raakte betrokken bij onderzoek naar trypanosomiasis. Dat werd later weer gelinkt aan de VUB en voordat ik besefte waar de ziekte eigenlijk over ging, wijdde ik uiteindelijk mijn MSc aan immunologie rond infectieziekten”, herinnert Magez zich. “Mijn doctoraat over de pathologie van trypanosomiasis was een logische voortzetting en sindsdien ben ik volop daarop gefocust met onderzoek in Zuid-Afrika, de VS en nu Zuid-Korea.” Afrikaanse trypanosomiasis is een door de tseetseevlieg overgedragen parasitaire ziekte die zowel mensen als dieren treft. Haar bijnaam, slaapziekte, heeft ze te danken aan de symptomen, met onder meer een verstoord slaappatroon. Het onderzoek van Magez richt zich op de dierenvariant, die ernstig en vaak fataal kan zijn.

 

Lees het volledige artikel in het Engels.