U bent hier

Vijf van de zes laureaten van de allereerste VUB Student Engagement Awards: Mohamed Lamrani (Auxilio!), Jimmy Hendry Nzally (African Student Community & International Student Platform), Dominiek Stroo (BSGas), Carmen Mazijn (Studentenraad) en Naomi Stocker (Comac).

Op vrijdag 21 september 2018 reikte de VUB voor het eerst de Student Engagement Awards uit. Deze onderscheiding wil het activisme en vrijwilligerswerk van studenten in de kijker zetten. Elke VUB-student mocht een medestudent nomineren en deze nominatie pitchen. Een jury met vertegenwoordigers vanuit VUB Studentenzaken, de studentenraad en studentenkoepel BSGgtgv koos hieruit zes laureaten: Carmen Mazijn, Jimmy Hendry Nzally, Nelke Ramael, Mohamed Lamrani, Naomi Stocker en de ploeg van feestzaaluitbater BSGas. Deze VUB-studenten wisten de afgelopen jaren elk op hun manier grenzen te verleggen, desnoods tegen de stroom in.

 

Laat duidelijk zijn dat de VUB elke vorm van studentenengagement stimuleert en waardeert. Of je nu een inspirerend redenaar bent in de spotlights, of je anoniem je jeans verslijt in een duistere vatenkelder. VUB-studenten zijn in de weer en maken zelf hun campusleven bijzonder. De Student Engagement Awards geeft dit zo kenmerkende engagement, en de appreciatie ervoor, een gezicht. In de marge van Redelijk Ongeregeld?!, het studentencongres voor actieve studenten, ontvingen zes VUB-studenten een litho van Willy Vandendorpe en een oorkonde van vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid, Jan Danckaert.

 

Tearing down the walls

De eerste laureate was studentenvertegenwoordigster Carmen Mazijn. De afgelopen jaren zette ze zich op onnavolgbare wijze in voor de integratie van internationale studenten. Ze speelde als ‘local’ een sleutelrol in de opvallende emancipatie van internationale studenten op onze campus. Ook de immer enthousiaste Jimmy Hendry Nzally maakte hierin het verschil. Als voorzitter van het International Student Platform, oprichter van het Afrikaanse studentenplatform ASCOM en bezieler van de allereerste International Student Conference leverde hij een substantiële bijdrage in de doorbraak van het internationale studentenengagement. Met hun engagement sloopten beide baanbrekers steen voor steen de symbolische muur tussen de leefwereld van de Belgische en internationale student.

 

Ook het engagement van Mohamed Lamrani past in dit rijtje van bruggenbouwers. Vijf jaar lang was hij een grote voortrekker en inspirator binnen studentenorganisatie Auxilio! op Campus Jette. Dit vrijwilligersinitiatief voorziet laagdrempelige studiebegeleiding van student naar student en helpt hiermee nieuwe studenten de stap van secundair naar hoger onderwijs overbruggen. Auxilio! speelt een belangrijke rol in de integratie en het studiesucces van studenten van diverse achtergrond.

 

Activisme in woord en daad

Journaliste Nelke Ramael bracht lang voor “#metoo” met haar artikel over het ‘seksisme in het kringleven’ een debat op gang dat de universiteit, of toch minstens de witte feesttent, op zijn grondvesten deed daveren. Onder haar leiderschap als hoofdredacteur leverde studentenmagazine de Moeial een erg kwaliteitsvol jaar af. Met hun kritische blik daagden ze de universiteit uit om zich te blijven verbeteren. Ondanks de soms scherpe tanden benaderde het studentenblad moeilijke onderwerpen met waardigheid, respect en humor.

 

Naomi Stocker gaf activisme dan weer een gezicht op de barricades. Als ondervoorzitster van studentenbeweging Comac trok ze meermaals de campus en de straat op, onder meer met een Mars voor Mensenrechten. Ook zij doorstond de storm voor haar engagement, en schuwde in haar strijd voor haar overtuiging het publieke debat niet.

 

Hard werk achter de schermen

De laatste award ging dan weer naar een heel andere vorm van engagement: het anonieme, harde werk achter de schermen. Vzw BSGas, de beheerders van de fuifzaal BSG, saneerden onder leiding van voorzitter Dominiek Stroo de financiën en professionaliseerden de organisatie. Een speciale vermelding was er ook voor die andere stille kracht, Jorre Bilsen, die ondanks het aanslepende getouwtrek erin slaagde om de doorbraak van de herbruikbare bekers te forceren.

 

Door hun engagement en volharding zijn deze zes laureaten waardige ambassadeurs van onze universiteit, en de activistische idealen waarvoor ze staat. We hopen dat deze student-vrijwilligers, ook als alumnus, de actieve studentengemeenschap elk op hun eigen manier blijven inspireren.

 

Een nieuwe traditie?

Wie er van de genomineerden niet bij was, hopen we volgend jaar op het podium te mogen begroeten van misschien wel een nieuwe traditie. Als VUB willen we het extracurriculaire engagement blijven waarderen.

Ook engagement heeft al eens recht op vakantie. Dinsdag ontving ook Nelke Ramael (de Moeial) haar award.