U bent hier

Dinsdag 13 oktober om 7 uur ‘s avonds ging in gebouw D van de VUB-campus van Etterbeek de lezingenreeks Redelijk Eigenzinnig van start. Eric Corijn gaf de inaugurale lezing voor een talrijk opgekomen publiek. Zijn uiteenzetting over ‘Een wereld in transitie, een missie voor deze generatie’ hield de zaal in de ban met een rijke inhoud vol opmerkelijke inzichten.

 

Karl Verstrynge, titularis van de lezingenreeks - die voor alle VUB-studenten met 120 studiepunten ook een keuzevak is -, toonde zich tevreden met de hoge opkomst. Hij verwelkomde de zaal en herinnerde nogmaals aan het opzet van het initiatief: mensen aanzetten om zonder vooroordelen en dogma’s na te denken over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

 

Daarna gaf rector Paul De Knop een korte inkijk op de ontstaansgeschiedenis van de lezingenreeks. Het idee om de eigenheid van de VUB uit te dragen door middel van een universiteitsbreed ‘filosofisch’ vak bleek iets waar hij en vicerector van onderwijsbeleid Yvette Michotte - aanwezig in de zaal - al bij de aanvang van zijn rectorschap naar streefden. Dat het uiteindelijk ook werkelijkheid is geworden, stemde hem tevreden. ‘Maar ik zou het nog liever als een verplicht vak hebben gezien,’ besloot hij zijn toespraak.

 

Na de inaugurale lezing kon het publiek nog enkele vragen stellen, waarna het richting Opinio - de snackbar op de esplanade aan gebouw D - ging voor een gratis drankje en hapje.