U bent hier

Op 29 november 2016 gaf GAIA beeldmateriaal vrij, waarin undercover opnames te zien waren van het animalarium van de Brussels Health Campus in Jette. De opnames waren gemaakt door een dierenverzorgster in opdracht van GAIA. Zij werkte 3 maanden bij het animalarium en nam met de verborgen camera ook gesprekken op met verschillende medewerkers. De aanklacht van GAIA luidde als volgt: “GAIA heeft veelvuldig, ernstig dierenleed vastgesteld, talrijke mankementen en wetsinbreuken die minutieus op beeld en papier werden bijgehouden door onze onderzoeker”.

 

Dit nieuwsfeit lokte extreme reacties uit. Twee dagen na de actie van GAIA werden de campussen in Jette en Etterbeek opgeschrikt door een bommelding. Beide campussen werden ontruimd. Er bleek echter geen bom aanwezig. Sindsdien is het stil. Stil, maar niet inactief.

 

De VUB ging onmiddellijk over tot een intern onderzoek. Hierin wordt nagegaan of de getoonde situaties en handelingen conform de wetgeving zijn en in overeenstemming met eigen ethische normen. De VUB onderzoekt hoe en waar bestaande interne procedures eventueel versterkt moeten worden, onder andere wat de verzorging van de proefdieren betreft. De VUB werkt ook volledig mee aan het externe onderzoek dat bevoegd Brussels staatssecretaris Bianca Debaets heeft gelast en overlegt daarover ook met GAIA.

 

Vastberaden

Allemaal geen pretje natuurlijk, en heel belastend ook voor heel wat personeelsleden die nauw betrokken zijn bij de dagelijkse werking van het animalarium. Dit weerhoudt hen er echter niet om vastberaden mee te werken aan het intern en extern onderzoek dat gevoerd wordt, ook al heeft dit consequenties voor hun eigen werking.

"We besteden veel zorg aan zowel de huisvesting als het algemeen welzijn van de proefdieren"
-
vicerector Onderzoeksbeleid Karin Vanderkerken

Peter In’t Veld, decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie, is trots op zijn medewerkers:

“Onze mensen staan al wekenlang onder grote druk om antwoorden te formuleren op de vele vragen in het kader van onze eigen audits en om tegemoet te komen aan de vragen en eisen van de inspectiediensten. Tegelijkertijd worden van hen ook extra inspanningen verwacht om de werking van het animalarium op korte en middellange termijn te versterken. We hebben grote waardering voor hun inzet en hun niet-aflatende werklust in deze toch niet eenvoudige periode. We realiseren ons dat van de VUB verwacht wordt dat ze inzet op een kwaliteitsvolle infrastructuur die ook de beste garanties biedt voor een optimaal dierenwelzijn. Daarnaast blijven we inzetten op de nieuwste praktijken, zoals vervangende in-vitro systemen. De VUB speelt hierin niet voor niets een pioniersrol op wereldniveau. Verder stellen we de noodzaak van het inzetten van proefdieren voor het onderzoek naar levensbedreigende aandoeningen, zoals kanker en diabetes of de ziekte van Parkinson niet ter discussie - GAIA trouwens ook niet - want ook daar verricht de VUB baanbrekend onderzoek. Het werk van onze onderzoekers en alle andere betrokken medewerkers is absoluut van vitaal belang.”

 

Wat het animalarium betreft zaten er al langer investeringen voor een nieuwe onderzoeksinfrastructuur met de modernste technieken aan te komen. “Hierbij besteden we veel zorg aan zowel de huisvesting als het algemeen welzijn van de proefdieren”, zegt vicerector Onderzoeksbeleid Karin Vanderkerken.

 

Wordt vervolgd.