U bent hier

Deze week trapt VUB de fietsmaand op gang. Personeel, studenten en alumni kunnen deelnemen aan de groepsaankoop voor (elektrische) fietsen of hun fiets gratis laten herstellen. uit een interne mobiliteitsenquête blijkt dat het aantal fietsers blijft stijgen en dat het autogebruik bij personeelsleden historisch laag ligt. Bij studenten doet dezelfde trend zich voor. Dat moet gevierd worden en dus legt VUB een maand lang alle fietsers in de watten!

 

Fietsmarkt

 

Op 3 mei 2018 houdt de VUB-fietswerkgroep Etterbeek haar jaarlijkse lenteactie. Kom langs van 11u tot 15u op de esplanade in Etterbeek om de fietsen van de groepsaankoop te testen, je fiets te laten herstellen door de vélofixer of fietsmateriaal in ontvangst te nemen. Daarnaast delen de leden van de fietswerkgroep en Brik hun ervaringen over fietsen naar de campussen en in Brussel.

 

Groepsaankoop – geniet van aanzienlijke korting op je nieuwe fiets

 

Op zoek naar een nieuwe fiets? Maak dan gebruik van de groepsaankoop. Het aanbod is zeer divers: (elektrische) stadsfietsen, (elektrische) plooifietsen, speed pedelecs en elektrische steps, aangevuld met fietsaccessoires, schade- en diefstalverzekering én pechbijstand. Het gaat vooral om Belgische merken en … de vouwfietsen zijn van een jong Brussels merk!
Het volledige aanbod en de data van de testmomenten vind je op de pagina van de groepsaankoop.

 

Gratis fietsherstellingen

 

De Vélofixer, een Brusselse fietsenmaker met bakfiets, komt langs om jouw fiets te herstellen.  Op 26 april in Jette en 3 mei in Etterbeek. Je betaalt enkel de materiaalkosten.

 

Inschrijven is noodzakelijk. Stuur uiterlijk maandag 30 april een mail met je naam, gsm nummer, overzicht van de  herstellingen en op welke uren je kan langskomen met je fiets naar maarten.ipers@vub.be. Wees zo specifiek mogelijk en vermeld wisselstukken indien nodig. Stuur eventueel een foto mee.

 

Fietswerkgroep

 

De fietswerkgroep is een groep vrijwillige personeelsleden en studenten in Jette en Etterbeek die vinger aan de pols houden rond fietsen en infrastructuur en fietsen mee promoten. Wil je ook deel uitmaken de fietswerkgroep? Stuur een mailtje naar fiets@vub.be.

 

En er is meer

 

Uit de interne mobiliteitsenquête kwamen meer dan 1000 suggesties. VUB gaat nu aan de slag om de mobiliteit van en naar alle campussen verder te verbeteren. Van uitbreiding van de fietsinfrastructuur, tot het aanpakken van foutparkeren en lobbyen voor de renovatie van Etterbeek station en beter openbaar vervoer. Alle betrokken diensten gaan rond deze noden aan de slag, op voorzet van de kerngroep duurzaamheid en in dialoog met de stakeholders.

 

De cijfers

 

1254 werknemers namen in 2017 deel aan de interne mobiliteitsbevraging. We zien een modale shift weg van de auto, ten voordele van fiets en openbaar vervoer op beide campussen. De meest duurzame trend is de inwijking naar Brussel: het aandeel personeelsleden afkomstig uit Brussel steeg sinds 2011 met 5% - tot 30% Brusselaars in Etterbeek en 17,5% in Jette. Dicht bij het werk wonen heeft veel voordelen: de carbon footprint van de VUB daalt, het welzijn van werknemers stijgt en Brussel heeft baat bij een betere sociale mix.

 

Daarnaast zit ook thuiswerk in de lift. De Vrije Universiteit Brussel streeft ernaar om door middel van een flexibel uurrooster en in combinatie met de mogelijkheid tot off-campus werken (i.e. werken van thuis of van een andere plaats) een optimale werk-privé balans te creëren. Daardoor neemt het woon-werk verkeer af, wat niet alleen het welzijn van de VUB-medewerkers ten goede komt, maar ook de carbon foorprint van de universiteit. De VUB-medewerkers pendelen massaal met duurzaam vervoer, maar pendeen met veel, van ver. De helft van de VUB-medewerkers doen er meer dan één uur enkele reis over. Door de regeling off campus werk, werken personeelsleden gemiddeld 3 dagen per maand off-campus, in de meeste gevallen is dat van thuis uit.

 

Op de campus in Jette blijft het aandeel medewerkers dat met de auto naar het werk komt, dalen. De hinder omwille van de werf rond tram 9 kan hiervan een oorzaak zijn. De fietsinfrastructuur in Jette is uitgebreid en vangt ook meer fietsers, op, met een stijging tot 9,7%. Waar de fiets vroeger een rariteit was op de campus in Jette, valt hij nu steeds meer op.

In Jette blijft het aandeel van de auto dalen. Het fietsaandeel is er verdubbeld.

 

In Etterbeek is de daling van het autogebruik al sinds 2004 aan de gang; dat is sinds de VUB de treinabonnementen voor 100% terugbetaalt. Uit de enquête blijkt dat de daling zich ook in 2017 verderzette, tot een historisch lage 11,75%. Het aandeel fietsers stijgt tot 8,71%. Het lijkt niet lang meer te zullen duren tot het fietsersaandeel dat van de auto’s inhaalt. Openbaar vervoer blijft traditioneel sterk, met een aandeel van 74,43%.

In Etterbeek zet de daling van het autogebruik door. Hoe lang voor het aandeel fietsers het aandeel automobilisten inhaalt?