U bent hier

Elke leerling in het secundair onderwijs kent ongetwijfeld de klassieke regel over telefoongebruik tijdens de lessen, maar wat met het gebruik rond sociale media? Dat is een vraag die VUB-onderzoeker Jäel Mulls van de faculteit Educatiewetenschappen zich stelde en voerde hierrond een kwalitatief onderzoek uit. Op basis van interviews en het inkijken van schoolreglementen, blijkt dat scholen helemaal geen duidelijke visie hebben rond sociale media op school en het zelfs niet als een prioriteit beschouwen.
 

Het ontbreken van een dergelijk beleid is opmerkelijk aangezien sociale media een aanzienlijke plaats innemen in de tijdsbesteding van jongeren. “Elke school krijgt vroeg of laat te maken met de excessen ervan. Pas als er gevallen opduiken van cyberpesten of andere misbruiken, beginnen scholen aan regels te denken”, betreurt Jäel Mulls. Lees het volledig artikel op hln.be