U bent hier

Wij willen u als pers van harte uitnodigen voor de inaugurale rede Nieuwe Business Modellen: Duurzaam. Circulair. Inclusief van de Emile Francqui leerstoel. Dit jaar wordt hij bekleed door hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker van de Radboud Universiteit. Jan Jonker stelt dat er een nieuwe economie op komst is door de digitalisering van de wereld. Hij beschouwt Internet of Things als het kantelpunt. In die nieuwe economie gaat het niet om het bouwen van organisaties, maar om het bedenken van organisatievormen. Het streven daarin zal niet alleen welvaart zijn, maar ook het samen organiseren van welzijn.

 

WEconomy

Kern van zijn onderzoek is de vraag hoe duurzaamheid te verankeren in bedrijven en organisaties. Wat betekent dat voor de bedrijfsstrategie en in het bijzonder businessmodellen? Wat vraagt dat op zijn beurt van bijvoorbeeld fiscale regels, het juridische kader en van de kwaliteitszorg. In de afgelopen jaren heeft Jonker het WEconomy model ontwikkeld. Dit macro-model laat een aantal lange termijn trends zien welke de vormgeving van de economie van morgen bepalen. Tegen deze achtergrond schets hij hoe er een breder palet aan nieuwe businessmodellen (NBMs) ontstaat die verschillende – soms schijnbaar tegenstrijdige - waarden nastreven. Centraal staan wat hem betreft in NBMs de waarden duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit.

 

Datum: 9 Maart 2018

Plaats: VUB, U-Residence, Boulevard General Jaques 271, 1050 Elsene, België

Programma Inaugurale Rede:

13:45 Ontvangst

14:00 Begin: Welcome door Proximus Prof.dr. Nikolay Dentchev, Leerstoel Houder Sociaal Ondernemerschap, Vrije Universiteit Brussel

14:10 Inleiding door Prof.dr. Jan Danckaert, Vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid, Vrije Universiteit Brussel

14:20 Inaugurale rede door Prof.dr. Jan Joncker, Francqui Leerstoel Houder aan de Vrije Universiteit Brussel, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit

15:20 Presentatie Referent en Debat

16:00 Receptie

WEconomy | Jan Jonker | TEDxZwolle

In 2015 legde Jan Jonker in TEDx kort uit wat WEconomy betekent.