U bent hier

In 2016-2017 studeren 391 VUB-studenten in een reflexstatuut. Dit betekent dat zij flexibele studiemaatregelen kunnen aanvragen omwille van een bijzondere studiesituatie zoals een functiebeperking, chronische ziekte of leerstoornis. Het beheer van die flexibele maatregelen wordt vanaf 1 mei sterk vereenvoudigd dankzij een nieuwe online tool.

 

Flexibel studeren aan de VUB dekt een breed gamma. Ook werkstudenten en topsportstudenten studeren flexibel, maar zij zijn in bovenstaande cijfers niet opgenomen. In theorie komt elke bijzondere situatie in aanmerking voor een reflexstatuut: een zwangerschap, een engagement als studentenvertegenwoordiger, zelfs een internationale modellen – of deejaycarrière. De VUB wil dat elke student zich kan ontplooien volgens zijn of haar bijzondere talenten. Als open-minded vrijzinnige universiteit stelt ze zich zelfs flexibel op naar officiële feestdagen van erkende godsdiensten.

 

Gelijke kansen op maat

De kern van het reflexstatuut blijft echter de uitdaging van de gelijke onderwijskansen. Het wil studeren mogelijk maken voor wie niet met gelijke wapens strijdt. De redelijke kernprincipes van de geboden maatregelen staan daarin al jaren als een huis: haalbaarheid voor de student in kwestie, verdedigbaarheid naar medestudenten en aanvaardbaarheid voor de docent.

 

De meeste proffen steunen op de expertise van de VUB-studiebegeleiding, die voor het reflexstatuut intussen al een jarenlange ervaring hebben opgebouwd. Het recht op redelijke aanpassingen is trouwens ook wettelijk bepaald in het VN-verdrag voor personen met een handicap.

 

Het statuut heeft geen vast pakket maatregelen. Ook dit aspect van de VUB-studiebegeleiding gebeurt op maat: bij voorbeeld meer tijd of tolerantie voor schrijffouten bij dyslexie, de vrije keuze om een plaats te kiezen in het examenlokaal of extra toelichting bij de examenvragen bij autisme. Studenten met een visuele beperking kunnen het examen mondeling afleggen of op hun eigen computer met voorlees- of braillesoftware.

 

Het reflexstatuut overstijgt ook het puur onderwijskundige. Voor studenten met een motorische beperking heeft de VUB-studiebegeleiding met de infrastructuurdiensten geregeld om bij voorbeeld de deuren van de parking minder stroef te maken.

 

Voor studenten verandert er weinig

 

De nieuwe online tool moet vooral proffen helpen om het overzicht te bewaren. Studenten kunnen zoals vandaag blijven gebruik maken van de laagdrempelige werking van de VUB-studiebegeleiding. Om het statuut aan te vragen sturen ze een mail naar begeleiding@vub.ac.be, lopen langs op het contactpunt in het Studiebegeleidingscentrum of boeken efficiënt meteen een afspraak in via het studentenportaal MY.VUB. Dit kan het hele academiejaar door.

 

De volgende stap is een gesprek met een VUB-studentenpsycholoog, die de officiële attesten van de arts, psycholoog, psychiater of orthopedagoog in ontvangst neemt en de interne administratie opvolgt. Voor elke examenperiode, met als deadline 1 december, 1 mei of 15 juli, moet de student zelf doorgeven voor welke vakken hij of zij gebruik wil maken van de besproken maatregelen. De studentenpsycholoog neemt vervolgens contact met de prof.

 

In de nieuwe tool heeft elke docent een overzicht van de aanvragen van zijn of haar studenten. Het is mogelijk om aanvragen te selecteren per vak en om deze om te zetten naar excel-lijsten die makkelijk naar het examen kunnen worden meegenomen. Docenten geven vervolgens aan of de voorgestelde maatregelen aanvaardbaar zijn, of eerst een gesprek met de student of studiebegeleiding wenselijk is. Studenten ontvangen via hun studentenmail een ‘automatische melding’ van de studiebegeleiding met daarin ‘toegekend’, ‘geweigerd’ of ‘neem contact op met de docent’. In dit laatste geval contacteert de student de prof rechtstreeks voor verdere concrete afspraken.

 

Meer info over het reflexstatuut (en de attestering ervan) op MY.VUB.