U bent hier

Tijdens het afgelopen jaar vonden twee topontmoetingen plaats tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Er vonden ook drie inter-Koreaanse toppen plaats tussen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim. Een enquête* die 1 jaar naar de historische Singapore Summit werd afgenomen bij duizend respondenten per land in China, Japan, Rusland en de Verenigde Staten onderzocht hoe de publieke opinie in die landen denkt over de huidige situatie en toekomst van het Koreaans schiereiland na een jaar van bijeenkomsten op het hoogste niveau. De resultaten tonen zowel gelijkenissen als verschillen in visies omtrent inter-Koreaanse betrekkingen, de betrekkingen tussen de VS en Noord-Korea en het beleid ten aanzien van Noord-Korea.

 

Hoewel een meerderheid van de respondenten in China en Rusland van mening is dat de inter-Koreaanse betrekkingen vandaag beter zijn dan een jaar geleden, ziet het grootse aantal respondenten in de VS en Japan geen grote verandering. Een meerderheid in de VS, China en Rusland wil ook dat hun land betere inter-Koreaanse betrekkingen ondersteunt. Bovendien is in alle vier de onderzochte landen steeds minstens een relatieve meerderheid van de respondenten van mening dat een betere relatie tussen de beide Korea’s een positief effect zal hebben op hun eigen land.

 

Een meerderheid van de Chinese respondenten vindt dat de verstandhouding tussen de VS en Noord-Korea beter is vandaag dan een jaar geleden. Maar tegelijkertijd vindt het grootse aantal respondenten in de VS, Japan en Rusland dat betrekkingen tussen Washington en Pyongyeang niet echt veranderd zijn. Toch denken grote meerderheden van het Amerikaans en Chinees publiek dat een betere verstandhouding tussen de VS en Noord-Korea een positieve impact zal hebben op hun eigen land. Bovendien ziet de grootste groep respondenten in China een rol voor Beijing weggelegd als bemiddelaar in deze context.

 

Nucleaire arsenaal grootste bezorgdheid
Een meerderheid van de Amerikaanse en Japanse publieke opinie beschouwt denuclearisatie als topprioriteit voor beleid ten aanzien van Noord Korea. Zij pleiten voor een mix van diplomatie en sancties om dat doel te bereiden. Hoewel het grootse aantal Chinese burgers het erover eens is dat denuclearisatie van cruciaal belang is, staan gelijke delen van de Chinese respondenten achter het idee van enkel diplomatie of een combinatie van sancties en diplomatie. Daarentegen is het grootse aantal Russische respondenten van mening dat vrede tussen beide Korea’s het belangijkste is. Een meerderheid van hen vindt dat dit enkel met diplomatie moet worden bereikt.

 

Als reactie op de resultaten van de enquête reageerde Ramon Pacheco Pardo, KF-VUB Korea Chair aan het Institute for European Studies (VUB), als volgt “Het feit dat er geen akkoord was in Hanoi hoewel er in de aanloop naar de top overleg was geweest over een deal, mogelijks met een vredesverklaring, heeft een negatief effect gehad op het oordeel van de publieke opinie over het diplomatieke proces met Noord-Korea. Het publiek in de geënquêteerde landen lijkt de kat uit de boom te kijken, afwachtend of er een akkoord komt, danwel of de onderhandelingen afspringen. Ook lijkt het grote publiek te geloven dat Trump een sleutelrol heeft om de impasse te doorbreken, aangezien de enquête lijkt aan te tonen dat de publieke opinie denkt dat Trump, en bij uitbreiding de Verenigde Staten, de macht heeft om sancties, diplomatie of beide te gebruiken in de aanpak van Noord-Korea.”

 

*Deze enquête werd uitgevoerd door Ipsos Mori tussen 24 mei en 4 juni 2019. Er werden 1004 interviews afgenomen in China, 1000 in Japan, 1099 in Rusland en 1096 in de Verenigde Staten. De belangrijkste conclusies en het volledige rapport vindt u hier.