U bent hier

Leerkrachten zijn onbewust strenger voor jongens dan voor meisjes in het middelbaar onderwijs. Al geldt dat niet voor alle jongens en meisjes: zo blijven jongens met ouders van hogere beroepsstatus makkelijker onbestraft voor hun storend gedrag dan andere jongens. Dat blijkt uit onderzoek van onderwijskundige Els Consuegra aan de Vrije Universiteit Brussel, waar zij op dit onderwerp promoveert. 

 

Met de dissertatie Gendered teacher-student classroom interactions in secondary education: perception, reality and professionalism onderzocht Els Consuegra of interacties tussen leerkracht en leerling verschillen voor leerlingen met een verschillend achtergrondprofiel en hoe dit de schoolprestaties beïnvloedt. Met behulp van camera’s werd de interactie in de klas geanalyseerd en leerkrachten kregen ook de kans om de opnames van hun eigen les te herbekijken en becommentariëren.

 

Uit de studie blijkt dat leerkrachten onbewust en ongewild bijna drie maal zoveel aandacht hebben voor het negatieve gedrag en de negatieve eigenschappen van jongens dan van meisjes. Dat merken de jongens trouwens zelf ook, want ze voelen zich naar eigen zeggen minder gelijkwaardig behandeld dan meisjes.

 

Nu blijken jongens wel degelijk meer te roepen en minder op te letten in de klas dan meisjes. Maar dat gedrag verklaart nog niet alle negatieve interacties tussen leerkrachten en jongens. Zo krijgen jongens meer berispingen voor praten in de klas, hoewel meisjes dat even vaak doen.

 

Wat ook opvalt, is dat vooral jongens met ouders van hogere beroepsstatus het minst opletten. Tegelijkertijd lijken die ermee weg te komen zonder opmerkingen van de leerkracht.

 

Andere sociale afkomst, andere behandeling

Meisjes participeren in het algemeen meer in de klasgesprekken, behalve als ze thuis geen Nederlands spreken met hun ouders. Zij steken in dit geval het minst hun hand op en krijgen het minst vragen van de leerkracht of het minst de beurt om te spreken. Kansen om te spreken in de klas zijn echter voor deze groep leerlingen van cruciaal belang om de taalvaardigheid te verbeteren.

 

Het onderzoek levert geen eenvoudige tips & tricks op voor leerkrachten over hoe om te gaan met leerlingen van diverse achtergronden. Uit een experimenteel nascholingstraject bleek dat wanneer leerkrachten hun feedback aan leerlingen gelijkwaardiger maakten, meisjes zich daartegen leken te verzetten met meer wangedrag.