U bent hier

Om burn-out een halt toe te roepen, gaat de Vrije Universiteit Brussel van start met een uniek Vlaams onderzoek. Daarin zullen leerkrachten en directeurs in het secundair onderwijs een heel schooljaar opgevolgd worden, waarbij zowel levensstijl als het risico op burn-out doorheen het schooljaar in kaart zullen worden gebracht.

 

Onderwijzers kunnnen hier deelnemen: https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5bsbSLQJC5zb9qJ

 

Uit een literatuurstudie uitgevoerd door Yanni Verhavert onder leiding van professoren Elke Van Hoof van de vakgroep psychologie en Tom Deliens, Kristine De Martelaer en Evert Zinzen van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat er een relatie bestaat tussen het risico op burn-out en fysieke activiteit, waarbij mensen met een hoog risico op burn-out ook een lagere fysieke activiteit vertonen. Hoe de relatie zich verhoudt is nog niet geheel duidelijk noch de oorzaken van deze relatie. Hoe het zit met andere leefstijlfactoren zoals voeding en zitgedrag is tot op heden niet gekend.

 

In dit baanbrekend onderzoek volgen we leerkrachten en directeurs uit het secundair onderwijs op zes momenten doorheen hun schooljaar. Hoe evolueert het risico op een burn-out doorheen het schooljaar? Waar hangt dat mee samen? En vooral: hoe kan een burn-out bij leerkrachten en directeurs worden voorkomen? Dit zijn maar enkele vragen die we met deze datavergaring willen beantwoorden.

 

Deze kennis is van absoluut belang in de zoektocht naar een betere preventie tegen burn-out in het secundair onderwijs. Uit een onderzoek van iVOX, in opdracht van Vacature.com in 2017, blijkt immers dat meer dan 75% van het onderwijzend personeel met stress kampt en risico loopt op burn-out. Uit een rapport van Stichting Innovatie & Arbeid (2018) blijkt dat de percentages acute psychische vermoeidheidsproblemen bij werknemers hoger liggen bij onderwijsmedewerkers (14,3%) dan bij andere beroepsgroepen (gemiddelde Vlaamse arbeidsmarkt: 12,3%). Volgens het rapport over het ziekteverzuim bij onderwijspersoneel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) namen leerkrachten in 2017 gemiddeld 15,9 ziektedagen op. 40% van deze ziektedagen zijn te wijten aan psychische aandoeningen zoals stress, depressie of burn-out. Verder blijkt ook dat directiepersoneel in het onderwijs het hoogste percentage ziektedagen heeft als gevolg van een psychosociale aandoening.