U bent hier

Mohammad Salman

Mohammad Salman kwam vijf jaar geleden uit Syrië naar België met een officieel scholarship. Bedoeling was een doctoraat in international relations te behalen. Eenmaal terug in Syrie zou hij dan zijn carrière aan de universiteit waar hij al assistent-docent was, kunnen verderzetten. De oorlog in zijn thuisland wierp echter roet in het eten. Nu zoekt Mohammad voor de VUB, waar hij zijn doctoraat heeft behaald, vluchtelingen die hun universitaire opleiding willen verderzetten.

 

Paul De Knop, rector van de VUB, herhaalde het nogmaals tijdens zijn nieuwjaarsspeech voor het personeel: geen enkele universiteit kan in de huidige situatie aan de zijlijn blijven staan. De Vrije Universiteit Brussel maakte dan ook al vroeg in de vluchtelingencrisis het voornemen bekend om tientallen vluchtelingen de kans te geven hun universitaire opleiding voort te zetten en een diploma te behalen. Ook zou de universiteit tien vacatures voor erkende vluchtelingen openstellen. Om een en ander te stroomlijnen werd in oktober een coördinator vluchtelingenacties onder de arm genomen: Koen Van den Abeele. Sinds 4 januari krijgt hij de steun van Mohammad Salman.

 

Mohammad is door de VUB aangesteld om contact te zoeken met erkende vluchtelingen die een universitair diploma beogen. Hoe denkt hij de juiste personen te vinden? “Een van de manieren is via de pers,” zegt Mohammad. Zo besteedde de VRT in haar avondjournaal van dinsdag 5 januari aandacht aan mijn aanstelling. Ik heb ook een aantal interviews gegeven aan journalisten van de geschreven pers. Maar ik reken ook op facebook, en dan vooral hun pagina ‘arabesdebelgique’. Die wordt veel gelezen door vluchtelingen, en is in het Arabisch opgemaakt. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de situatie in België. Ik verwacht ook veel van de site ‘belge24’, die eveneens in het Arabisch is opgesteld.

VRT wijdt journaal-item aan nieuwe Syrische VUB-medewerker Mohammad Salman 

Gevraagd of hij ooit nog hoopt terug te keren naar zijn vaderland, zegt Mohammad Salman dat hij niets liever zou doen. Maar veel fiducie heeft hij er momenteel niet in. “Toen ik Syrië in 2011 verliet, was er nog bijna niets aan de hand. Ik ben nog eenmaal teruggegaan, maar sindsdien is dat onmogelijk geworden. Elk jaar hoopte ik dat er een oplossing voor Syrië uit de bus zou komen. Maar nu vrees ik dat er nog minstens tien jaar overheen zal gaan eer de situatie genormaliseerd is.

 

Naast zijn nieuwe taak superviseert Mohammad Salman ook nog bachelorstudenten in de politieke wetenschappen en zit hij in de jury die de thesissen van masterstudenten uit de richting moet beoordelen.

 

Erkende vluchtelingen die in aanmerking komen om universitaire studies verder te zetten, kunnen contact opnemen met Mohammad Salman via zijn VUB-site