U bent hier

De initiatiefnemers van ZORG2030, het UZ Brussel, de faculteit geneeskunde en farmacie en de VUB, hebben een eerste rapport opgemaakt van de ideeën en visies die van september tot eind december werden gedeeld op het dialoogplatform www.zorg2030.be. Ook de output van de dialoogdagen met Nederlandstalige en Franstalige patiënten en met zorgverstrekkers en andere betrokkenen werden aan het platform toegevoegd.

 

In totaal werden 424 suggesties en ideeën online gezet. Er werden op het platform 5 thema’s gecreëerd: “Welke waarden zijn duurzaam?”, “Is de patiënt de expert?”, “Technologische vooruitgang of achteruitgang?”, “Hoe evolueren kwaliteit van gezondheid, onderzoek en onderwijs?” en “Zorglandschap of doolhof?”. Welk beelden krijgen we van de zorg in 2030? Wat valt op?

 

8 besluiten

  • Terwijl zorgverstrekkers gefocust zijn op medische zorg, zijn mensen gefocust op beleving en welbevinden. De zorg van de toekomst vraagt om een combinatie van beide.
  • Terwijl zorgverstrekkers nadenken over de toekomst, worstelen patiënten- en zeker chronische patiënten – met de problemen van vandaag. Ook kortetermijn-verbeteringen zijn noodzakelijk.
  • De patiënt wil zelf aan het stuur zitten.
  • We zien een verschuiving van ziektezorg naar gezondheidszorg, van curatief naar preventief, van sick care naar healthcare. De patiënt wil vooral gezond blijven, terwijl de focus bij de ziekenhuizen op het behandelen ligt. Financiering zit ook verdeeld (federaal - regionaal) wat voor extra barrières zorgt.
  • Communicatie en privacy staan tegenover elkaar.
  • De reacties maken duidelijk dat de vrees bestaat dat een overdaad aan technologie ten koste zou gaan van de menselijkheid van de zorg. Het zal dus zaak zijn daar een evenwicht in te vinden én het menselijke aanwezig te laten waar dat essentieel is.
  • Evidence-based en experience-based moeten gecombineerd worden.
  • Vrijwilligers worden belangrijk bevonden, maar niet om het tekort aan betaalde zorgverstrekkers te compenseren.