U bent hier

Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, pleit in zijn nieuw boek ’Palliatieve sedatie. Trage euthanasie of sociale dood?’ voor een verplichte registratie van palliatieve sedatie. Het gaat daarbij om het verminderen van het lijden aan het einde van het leven door middel van pijnbestrijding, maar het is geen actieve levensbeëindiging. Momenteel neemt in zowat 90 procent van de gevallen een arts deze beslissing en hoeft deze zich hiervoor niet te verantwoorden. In maar liefst 70 procent van de gevallen heeft de patiënt geen inspraak.

 

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block pleit voor een wettelijk kader voor de aangifte van palliatieve sedatie en de controle daarop. In De Zevende Dag (zondag 26/11/2017)  verklaarde ze dat het om een ethisch debat gaat waarover het regeerakkoord de werkzaamheden naar het parlement doorverwijst.

Voor euthanasie is er wel een wettelijke omkadering en wordt het leven beëindigd op vraag van de patiënt. Bij palliatieve sedatie is dat vaak niet het geval, en is het de arts die een behandeling voorstelt.

 

Professor Wim Distelmans aan VRT NWS. “Voor een deel is het een gevolg van een gat in de wet. Elk geval van euthanasie moet doorgegeven worden aan de Federale Commissie Euthanasie.  Voor sedatie is die verplichting er niet. Daardoor proberen dokters in sommige ziekenhuizen op het laatste moment euthanasie om te buigen in palliatieve sedatie om zichzelf controles en paperassen te besparen. Ik pleit er al jaren voor dat ook sedatie moet doorgegeven worden volgens dezelfde procedure.”

Dokters in sommige ziekenhuizen proberen op het laatste moment euthanasie om te buigen in palliatieve sedatie om zichzelf controles en paperassen te besparen.
-
Wim Distelmans

Van 4 tot 8 december organiseert VUB ‘de week van de ethiek’. Op maandag 4 december houdt Wim Distelmans een avondlezing over een waardig levenseinde. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Palliatieve sedatie: trage euthanasie of sociale dood?

Wim Distelmans over 'Palliatieve sedatie: trage euthanasie of sociale dood?'