U bent hier

Op 10 december maakte de Federale Overheidsdienst de laureaten bekend van de Belgische Prijs Veiligheid en Preventie. Het is reeds de 22ste keer dat de prijs wordt uitgereikt. Dit jaar was er ook een aparte categorie voor doctoraten. De prijs van het beste Nederlandstalig Doctoraat ging naar Tom Bauwens.

 

Het doctoraat  waarmee Bauwens de prijs won, draagt de lange titel ‘De burgemeester als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid? Criminologisch onderzoek naar de betekenisgeving van het thema veiligheid door Vlaamse burgemeesters.’ Bedoeling ervan is een antwoord te formuleren op de vraag wat de betekenis is die aan veiligheid wordt gegeven door Vlaamse Burgemeesters.  

 

Het onderzoek van Bauwens bevat verschillende zeer opmerkelijke observaties over de invulling van het concept veiligheid door burgemeesters en bij uitbreiding lokale besturen.  Het geeft ook een goed inzicht in de soms gespannen verhouding tussen de persoonlijke visies en de verwachtingen van jonge, ambitieuze en idealistische preventiemedewerkers en de politieke besluitvorming.

 

De eerste prijs in de hoofdcategorie van de Belgische Prijs Veiligheid en Preventie ging naar GPS-U, een softwareprogramma voor het beheer van de stedelijke veiligheidsproblemen.