U bent hier

De Vrije Universiteit Brussel en haar ererector Silvain Loccufier zijn de laureaten van de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2017. De prijs wordt om de twee jaar door de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) uitgereikt aan een persoon of organisatie die getuigt van een consequent volgehouden vrijzinnig humanistische levenshouding. De uitreiking van de prijs vindt plaats in Bozar op 21 juni, de internationale dag van het humanisme. 

 

De logica zelve
Dat zowel Silvain Loccufier als de Vrije Universiteit Brussel ooit de Prijs Vrijzinnig Humanisme in ontvangst zouden  mogen nemen, stond in de sterren geschreven. Zo is de Vrije Universiteit Brussel sinds haar ontstaan een belangrijk steunpunt van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen, in die mate zelfs dat het vrijzinnig-humanisme zich in Vlaanderen niet op dezelfde manier zou hebben ontwikkeld, mocht de universiteit niet hebben bestaan.

 

Motor achter vrijzinnige initiatieven
Van bij haar oprichting in 1969 is de universiteit immers de motor geweest achter verschillende vrijzinnige initiatieven en in heel veel delicate ethische kwesties heeft ze een essentiële rol gespeeld. De strijd voor het recht op abortus en op euthanasie komen hierbij meteen voor de geest, maar ook nu nog kiezen verschillende wetenschappers van de VUB onderzoeksthema’s bewust vanuit een vrijzinnig-humanistische invalshoek. En natuurlijk zijn er ondertussen verschillende generaties afgestudeerden die op haar campussen de humanistisch-vrijzinnige waarden hebben opgezogen en verder uitdragen in de maatschappij.

 

Een leven lang voorvechter
Door haar eigenheid trekt de Vrije Universiteit Brussel vanaf haar ontstaan meteen tal van voorvechters van de vrijzinnig-humanistische gedachte aan. Silvain Loccufier is daar één van. De in 1934 geboren econoom van opleiding vervult zijn eerste leeropdracht hij al in 1967. In die tijd is hij ook werkzaam in belangrijke functies in tal van regionale (economische) ontwikkelingscomités en werkt hij onder andere ook voor het kabinet van de vice-eersteminister en het kabinet van de Minister van Economische Zaken. Uit die functies neemt hij in 1969 ontslag om zich volledig aan zijn academische opdrachten te kunnen wijden. In 1986 wordt hij verkozen tot rector van de VUB, wat hij zal blijven tot 1990 – de toentertijd maximale termijn. In zijn laatste jaar als rector stelt hij zich kandidaat als voorzitter van de Humanistisch Verbond, dat zich onder zijn voorzitterschap en initiatief onder meer zal inzetten voor het uitgeven van publicaties over ethische kwesties. Als voorzitter van HV reikt drie keer de Prijs Vrijzinnig Humanisme uit: aan Lucienne Herman-Michielsens, aan Regine Beer en aan Leo Apostel. Op 21 juni mag hij de prijs zelf ontvangen: de kroon op zijn werk.

 

Uitreiking Prijs Vrijzinnig Humanisme 2017
Aan: Silvain Loccufier en de Vrije Universiteit Brussel
Wanneer: woensdag 21 juni, vanaf 18u30
Waar: Bozar (Paleis voor Schone Kunsten)