U bent hier

Voorzitter van de Charcot Stichting Christian Sindic (links) overhandigt Prof. Miguel D’haeseleer 58.000 euro voor zijn onderzoek. (Bron foto: Charcot Stichting.)

Op 19 januari 2017 ontvingen 5 Belgische onderzoeksteams de totaalsom van 217.500 euro voor hun onderzoek in de strijd tegen Multiple Sclerose (MS). Prof. Dr. D’haeseleer was samen met zijn team een van de gelukkige winnaars, ze kregen maar liefst 58.000 euro.

 

Het onderzoek
‘Kan verbetering van de hersendoorbloeding het ziekteproces van MS positief beïnvloeden?’ is de titel van het onderzoek van Prof. Dr. D’haeseleer en zijn team. Bij mensen met MS bestaat er een verminderde doorbloeding van de hersenen. In vorig onderzoek hebben we gevonden dat dit het gevolg lijkt te zijn van een verhoogde vrijstelling van een krachtige vasoconstrictieve stof, namelijk endotheline- 1, uit de astrocyten gelegen in de focale MS plaques. We hebben ook aangetoond dat we door het toedienen van een endotheline-1 antagonist de hersendoorbloeding op korte termijn konden herstellen. Er zijn aanwijzingen dat een chronisch verminderde hersendoorbloeding kan leiden tot achteruitgang van cognitieve functies, vermoeidheid en traag progressief afsterven van neuronen, welke allemaal elementen zijn die bij MS kunnen voorkomen en waarvoor nog geen behandeling bestaat. In dit project willen we nagaan of een meer langdurige behandeling met een endotheline-1 antagonist deze processen bij mensen met MS kan verbeteren.

 

Miguel D’haeseleer

Toen Miguel D’haeseleer nog doctoraatsstudent was, won hij al eens de European Charcot Foundation Young Investigators Award. In zijn toenmalig onderzoek toonde D’haeseleer onder meer aan dat de cerebrale bloedvoorziening bij mensen met multiple sclerose normaliseerde met de endotheline-antagonist bosentan, wat nieuwe therapeutische perspectieven biedt.

 

De Charcot Stichting
Al 30 jaar zamelt de Charcot Stichting fondsen in voor, en investeert zij in het wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose. Trouw aan haar missie van openbaar nut op het gebied van het fundamentele en translationele onderzoek ondersteunde de Charcot Stichting reeds 200 onderzoekers en/of onderzoeksteams van 27 prominente universitaire laboratoria. Door hun innovatieve aanpak willen deze mannen en vrouwen bijdragen aan de vooruitgang in het onderzoek naar Multiple Sclerose. Dit jaar bestaat de Charcot Stichting 30 jaar en bevestigt zij opnieuw door de kwaliteit van de laureaten 2017 en de kwaliteit van de onderzoeken haar unieke rol als financierder van essentieel wetenschappelijk onderzoek Multiple Sclerose in België. In België leiden meer dan 12.000 personen aan deze tot nu toe ongeneesbare neurologische aandoening.