U bent hier

De Studentenraad schrapte het woord ‘projectpot’ uit de Codex Studentenleven. Voortaan spreken we van projectmiddelen. Dus wees gerust, de subsidies voor vernieuwende projecten blijven bestaan. Meer zelfs, ook de voorgestelde budgetverhoging naar €10.000 werd goedgekeurd.

 

Concrete aanleiding was het grote succes van de subsidielijn. Ze werd gecreëerd om vernieuwende initiatieven van niet-erkende verenigingen en individuele studenten te ondersteunen. Ook voorlopig- en functioneel erkende verenigingen konden er op rekenen. Sinds haar ontstaan in 2010 was het budget aangedikt van €3000 naar €7750. Maar dit jaar bleek de subsidiepot plots wel heel populair. Nadat de eerste deadline verviel, werd al meer dan de helft van het voorziene budget vastgelegd. En dat terwijl er nog drie deadlines moesten volgen. Daarnaast zorgde een subtiel verschil tussen ‘sponsoring’ en ‘subsidie’ voor nogal wat verwarring. De Studentenraad besliste daarom om de voorwaarden te herzien en het budget te verhogen. 

 

Wat verandert er dan wel?

 

Aanvragen voor sponsoring kunnen niet meer, maar de Studentenraad kan wel nog autonoom beslissen aan bepaalde projecten hogere bedragen toe te kennen. Vanaf volgend academiejaar zijn er nog slechts twee deadlines voor subsidieaanvragen van projecten in het volgende semester. Makkelijk te onthouden: 20 november en 1 april, oftewel St. V. en de Brielvaart. Als overgang naar dit nieuwe systeem valt de eerstvolgende deadline voor het eerste semester van 2018-19 nog een laatste keer op 1 oktober.

 

Belangrijke voorwaarden: de projecten mogen geen winst nastreven, moeten goed gemotiveerd en financieel correct ingeschat worden. Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van criteria met puntentelling. Op basis daarvan legt ze aan de Studentenraad adviezen voor ter subsidiëring met €150, €300 of maximaal €500. Indien een project middelen toegekend krijgt, moet het in alle promo en communicatie de steun van de Studentenraad vermelden. De uitbetaling volgt pas na afloop van het project.

 

De projectmiddelen hebben als doel nieuwe projecten te steunen die:

  • het scala aan ontspanningsmogelijkheden en leerrijke activiteiten voor de VUB-studenten uitbreiden  
  • een vernieuwend of ambitieus karakter hebben  
  • de uitstraling van de VUB of van Brussel als studentenstad bevorderen 
  • het welzijn van de studenten en hun verbondenheid over bestaande netwerken heen verhogen

 

 

De nieuwe regels lees je in de volgende editie van de Codex studentenleven, maar je vindt de details en formulieren nu al op student.vub.be.

 

Nog even terzijde: deze projectmiddelen blijven dus vrij beperkt. Wie van grotere en duurdere projecten droomt, steekt het best zijn licht op bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Die heeft sinds vorig jaar extra subsidiemogelijkheden opengesteld voor studenten(verenigingen): “Kom uit je kot”, “A fonds” en “Bruss-it”. Check de mogelijkheden.