U bent hier

Het veelbesproken proces omtrent de euthanasie van Tine Nys blijft nazinderen. Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB, is voorstander van euthanasie bij psychisch lijden. Dat gaat regelrecht in tegen de visie van zijn ULB-collega Ariane Bazan, die helemaal niks wil weten van euthanasie bij psychisch lijden: “Waar ik problemen mee heb, is dat die optie ook wordt voorgelegd aan patiënten die uit zichzelf helemaal niet over zelfdoding spreken.” Maar volgens professor Distelmans is euthanasie een optie die net levensverlengend of levensreddend kan werken: “Als je een patiënt verzekert dat zijn doodswens of euthanasievraag bespreekbaar is, heeft hij tenminste het gevoel dat hij ernstig wordt genomen door de hulpverlening.” Lees hun verschillende visies over euthanasie op knack.be (+).