U bent hier

Sinds dit jaar kan je ook aan je bachelor- of masterproef werken in groep met het Thesis Café.

Studenten worden steeds socialer in hun studeergedrag. Massablokken kent al jaren een sterke opmars en de voordelen worden erkend door de studiebegeleiding. Sinds dit jaar kan je ook aan je bachelor- of masterproef werken in groep. We gingen langs in het Thesis Café op de Brussels Humanities, Science and Engineering campus in Etterbeek.

 

“Op café gaan voor je thesis” doet het waarschijnlijk niet erg goed bij argwanende of bezorgde ouders. Enkele jaren geleden zou het waarschijnlijk in de top tien beland zijn van ‘slechtste uitvluchten om toch maar op café te kunnen’. Anno 2016 echter, het tijdperk van samen studeren, is dat helemaal anders.

 

Het Thesis Café is een begeleidingsinitiatief georganiseerd vanuit de universiteit zelf en vindt wekelijks plaats in het Studiebegeleidingscentrum. Prof. dr. Lieselot Vanhaverbeke kreeg voor dit initiatief zelfs de erkenning als onderwijsvernieuwingsproject.

 

Het gaat als volgt. Elke woensdagmiddag van 14 tot 17u werken studenten drie keer 45 minuten intensief aan hun bachelor- of masterproef in een lokaal in het Studiebegeleidingscentrum. Tijdens de pauze van 15 minuten kunnen de studenten bij een koffie of stuk fruit ideeën uitwisselen met elkaar of vragen stellen aan een studiebegeleider of assistent.

 

Efficiënter thesissen voor prof én student

“Het doel is om studenten met algemene vragen over onderzoeksmethodologie, bronvermelding en academisch taalgebruik direct te kunnen voorthelpen. De thesispromotoren kunnen zich hierdoor vooral concentreren op de meer inhoudelijke kwesties.”, vertelt Penelope Schoutteet, die de Thesis Cafés begeleidt. “Door de algemene en meer vakspecifieke begeleidingsvragen uit elkaar te trekken, daalt de overvloed aan gelijkaardige e-mails voor de prof én heeft de student sneller antwoord. Hij of zij kan hierdoor op tempo blijven en loopt minder kans om vast te lopen.” De Thesis Cafés zijn dus goed voor student én docent.

 

Stapsgewijs op weg naar eerste zit

Een belangrijk aspect van de Thesis Cafés is de regelmaat. Het wekelijkse contact bewaakt de stapsgewijze vooruitgang. “Vanuit onze ervaring als studiebegeleider of assistent kunnen we vaak beter inschatten of een schrijfopdracht op schema zit”, aldus Penelope. “Wie voor het eerst begint aan een omvangrijke uitdaging als een thesis, heeft niet altijd zicht op het totaalplaatje. In de Thesis Cafés volgen we samen met de student week per week de vooruitgang.”

 

Het eerste Thesis Café vond plaats op 19 oktober en loopt nog tot 7 december. Het gaat uit van de Faculteit ES, maar alle VUB-studenten zijn welkom. Op dit moment komen er wekelijks een 10 tot 20-tal studenten en er is plaats voor meer. De studenten die reeds trouwe klant zijn in het ‘Café’ komen ook terug, dus het nut is alvast bewezen. In het tweede semester wordt het aantal momenten nog uitgebreid. Het is in elk geval de bedoeling om na de opstartfase het Thesis Café uit te bouwen tot een initiatief voor de hele VUB.

 

Meer info 
Vragen? thesiscafe@vub.ac.be