U bent hier

Cover van de biografie 'Gabrielle Petit'

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft de Henriëtte de Beaufort-prijs 2019 toegekend aan alumna Sophie de Schaepdrijver voor haar biografie Gabrielle Petit: Dood en leven van een Belgische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

Historica en VUB-fellow Sophie De Schaepdrijver is een wereldautoriteit op gebied van de Eerste Wereldoorlog. De biografie over Gabrielle Petit, dat vorig jaar verscheen bij Uitgeverij Horizon, kreeg naast erkenning ook een geldprijs toegekend t.w.v. 3.000 euro.

Lees meer op mdnl.nl.

 

 

De Commissie van voordracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde oordeelde als volgt:

 

Sophie de Schaepdrijver is er glansrijk in geslaagd om ons terug te brengen tot het levensverhaal van de spionne Gabriëlle Petit, maar dan wel nadat ze ons eerst heeft verteld hoe deze Belgische verzetsheldin uit de Eerste Wereldoorlog voortleeft in het collectieve geheugen. Daarmee is deze biografie ook een cultuurhistorisch relevante case study. Sophie de Schaepdrijver plaatst het verhaal over haar personage in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen en de Vlaamse ideeëngeschiedenis, zoals die concrete vorm heeft aangenomen in oorlogsmonumenten en standbeelden die herinneren aan de Duitse bezetting van België tussen 1914 en 1918. Haar boek bevat daarom ook een analyse van hoe gezaghebbenden van allerlei slag omsprongen met en gebruik maakten van Gabriëlle Petits nagedachtenis en faam.

 

Deze in alle opzichten grensverleggende en genreverruimende biografie doet niet alleen recht aan de historische context van Petits leven, maar ook aan de daarmee verbonden gender-aspecten, aan representatie en zelfpresentatie, identiteitsvorming, politieke kwesties en de constructie van individuele en collectieve herinneringen. Al die aspecten weet De Schaepdrijver soepel met elkaar te verbinden. Haar boek mag dan gestoeld zijn op een gedegen theoretisch fundament, dat leidt nergens tot abstract getheoretiseer. Integendeel, het verhaal is spannend en meeslepend, maar blijft vrij van dramatisch effectbejag.

 

Lees hier het volledige rapport van de Commissie van voordracht.