U bent hier

‘Nieuwe proffen aan UGent krijgen beurs van 200.000 euro’, kopt de krant De Morgen. Over de VUB: ‘De collega’s van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontvangen al sinds 2011 een soortgelijke startkrediet voor startende proffen, zij het beperkter. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro dat initieel enkel gold voor vrouwelijke proffen zonder VUB-diploma. Gaandeweg werd het krediet uitgebreid, eerst naar alle startende proffen en sinds vorig jaar naar iedereen die ook halftijds aan de VUB begint te werken.’