U bent hier

Illustration from the very rare Codex Serafinianus

Tot en met vorig academiejaar was het voor de nieuwe en minder nieuwe studenten dikwijls lang zoeken naar wat kan of niet kan op de campus, hoe een vergaderlokaal te reserveren, of centen te vinden voor nieuwe initiatieven etc…..  Die tijden zijn definitief voorbij. De Codex Studentenleven is voortaan dé bron van alle weten. En dit met een knipoog naar Liederen Codices en geïnspireerd door de codificatie van velerlei decreten in de Codex Hoger Onderwijs. Il fallait le faire.

 

Up until the end of the last academic year, it was a challenge for both new and more established VUB students to find answers to simple yet common, practical concerns, ranging from what you can and cannot do on campus, to reserving a conference room, or how to fund your brilliant new student initiative, etc… These times are now definitely over. The Student Life Codex can now be regarded as the source of all knowledge. Whether paying tribute to the Codices of Songs, or inspired by the codification of the various decrees in the Codex of Higher Education – either way, it had to be done.

Zeker de actievelingen in het studentenleven moesten plakreglementen, statuten, richtlijnen, verboden en dies meer vinden in een tiental BSG-reglementen en goed verstopte info na 26 clicks of gedateerde en achterhaalde informatie van oud-studenten. Op initiatief van het BSGgtgv werd in 2014 gestart met de bundeling van al die reglementen en informatie. Tegenstrijdige en dubbele bepalingen sneuvelden eerst. De Studentenraad versoepelde het subsidiëringssysteem en creëerde Lounges en een multifunctionele ruimte ten dienste van het studentenleven. Bij dit laatste was ook de Studiekring Vrij Onderzoek nauw betrokken. Het geheel werd gestroomlijnd in samenwerking met de dienst Studentenrelaties en in drie titels makkelijk toegankelijk gemaakt via de inhoudstafel. Van meer dan 100 pagina’s bleven er uiteindelijk 39 over.

 

Na de goedkeuring van de eerste versie in oktober laatstleden volgde algauw een tweede in december. De snel evoluerende omgeving en de creatieve Studentenraadsleden zullen er in de eerstkomende maanden ongetwijfeld voor zorgen dat er nog wijzigingen in aangebracht zullen worden, maar the place to find it all is nu voor eens en altijd hier

 

Vive le geus!