U bent hier

“We zijn een studentenkring met als doel onze medestudenten te informeren en engageren om zich in te zetten voor belangrijke ecologische en sociale thema’s."

Kleding inzamelen voor daklozen, opkomen voor klimaatvluchtelingen, het organiseren van veggie night … de vrijwilliger-studenten van S.E.A. (Sociaal Ecologische Activisten) zijn echte VUB-helden. Dat vindt Steph Feremans, verantwoordelijk voor de studentenwerking bij Infopunt. HIj gaf gehoor aan de oproep van rector Caroline Pauwelsom een persoonlijke VUB-held voor te dragen. Een interview met S.E.A. voorzitter Jonathan Bertholet.

 

Wie zijn de Sociaal-Ecologische Activisten?

“We zijn een studentenkring met als doel onze medestudenten te informeren en engageren om zich in te zetten voor belangrijke ecologische en sociale thema’s. We zijn drie jaar geleden als kring ontstaan, en zijn dus nog relatief jong. De motivatie achter het oprichten van de kring was dat er, buiten politieke kringen of verenigingen, niets bestond voor studenten die zich graag engageren op sociaal of ecologisch vlak. Ondertussen zijn we flink aan het groeien, en tellen we een tien à vijftiental leden in het kernbestuur, en ongeveer een dertigtal leden in het totaal.”

 

Wat doen jullie? Waarom?

“We streven er altijd naar zoveel mogelijk te doen, want er is zeker geen tekort aan onderwerpen waar het (net) ietsje beter kan. Het klimaat is iets dat ons allemaal sterk aanspreekt binnen S.E.A., waarvan het belang vaak niet sterk genoeg wordt benadrukt. Voor de grote meerderheid van de bevolking is het ondertussen wel duidelijk dat we moeten letten op onze leefomgeving. Zelf tot actie overgaan is, spijtig genoeg, wel vaak een stapje te ver. We doen dus ons best om mensen het besef te geven dat proactief zijn niet alleen heel weinig moeite vergt, maar ook een leuke bezigheid kan zijn! In dit kader organiseren we lezingen, filmavonden, onze jaarlijkse grote veggie night, en hopelijk dit jaar ook nog een leuk debat! Onze leden worden ook altijd aangemoedigd om nieuwe ideeën te bedenken rond activiteiten of acties die we kunnen voeren. Deze donderdag komt 11.11.11. een lezing houden over klimaatvluchtelingen, die zijn we nu volop aan het promoten.

"Tijdens de afgelopen twee maanden hebben we talloze daklozen kunnen helpen om de koude Brusselse winter een beetje draaglijker te maken"

We zijn ook gericht op het sociale, bv. armoede, waarvoor we net onze klerenactie hebben afgerond. Hierbij vroegen we aan zoveel mogelijk studenten via facebook, de VUB, enzovoort, om hun ongebruikte kleren binnen te brengen. Deze zijn we vervolgens aan de daklozen van Brussel gaan uitdelen. Ik ben ongelooflijk blij te kunnen zeggen dat het dit jaar een enorm succes was. Tijdens de afgelopen twee maanden hebben we talloze daklozen kunnen helpen de koude Brusselse winter een beetje verdraaglijker te maken.”

 

Wat proberen jullie te bereiken?

“We doen ons best om actief te zijn op verschillende manieren. We geven de VUB graag een duwtje in de rug, en als het van toepassing is, staan we er zeker klaar om te helpen in het voeren van ecologische acties! Onlangs hebben we in dit kader nog een gesprek gehad met het Dhr Stroobants (hoofd planning & begroting), en Mevr. Wouters (milieucoördinator) over “Divesteren” (omgekeerde van investeren), of het weghalen van bepaalde geldbeleggingen uit het aandelenportfolio van de VUB waarin een aantal bedrijven zijn waarvan de hoofdactiviteiten betrekking hebben op fossiele brandstoffen, wapenhandel, of andere controversiële onderwerpen. We zijn natuurlijk blij te horen dat de VUB hier volop mee bezig is.

 

Onze medestudenten proberen we te informeren en engageren over sociale en ecologische belangen. Op dit vlak doen we ons best om de berichtgeving positief te houden - door ons niet enkel op de problemen te richten, maar ook op de oplossingen ervan, want positieve verandering vergt namelijk een positieve kijk naar de toekomst toe. We geloven er ook in dat onze studentenjaren formatief zijn, en dat we zo via de studenten die we bereiken een impact kunnen hebben op hoe deze de wereld zien op sociaal en ecologisch vlak.”

 

Hebben jullie nog een boodschap voor de VUB-gemeenschap?

“De beslissingen die we nu, als gemeenschap maken, zijn erg belangrijk voor de toekomst van onze maatschappij en leefomgeving. Iedereen is altijd welkom ons te komen helpen. We komen hier wekelijks voor samen om ideeën te bespreken en activiteiten te organiseren. Aarzel niet ons een berichtje te sturen op onze facebookpagina om deze bij te wonen.”

Jonathan Bertholet (foto rechts), voorzitter S.E.A.
“Als lid van S.E.A. ben ik ook sterk aangemoedigd om af te komen met leuke initiatieven, en deze uit te voeren. In mijn dagelijks leven, probeer ik mijn omgeving aan te zetten om kleine veranderingen in hun leven in te voeren. De wereld veranderen, begint met kleine stapjes, en dat geef ik graag door aan anderen.

Gezien we uiteindelijk allemaal als vrijwilligers werken voor een ideologisch doel, is het van groot belang dat de motivatie blijft bestaan en dat we als leden allemaal geloven dat we een bijdrage kunnen leveren. Ook moet het ludieke blijven bestaan, waarvoor we bijvoorbeeld een cantus organiseren (22 maart) en een SEA-Weekend.”