U bent hier

Charlotte, Sander en Yannis zetelen komend academiejaar in de studentenraad onder de naam ‘studententroef’. In 2014 had bijna iedere hogere onderwijsinstelling een groep studenten die onder die naam protesteerden tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Echt weg zijn ze nooit geweest, maar vanaf dit jaar zijn ze op de VUB terug duidelijker aanwezig. Charlotte en Sander lichten toe wie ze zijn en waar ze voor staan.

Next academic year Charlotte, Sander and Yannis will participate in the Student Council in name of ‘Studententroef’, literally translated as ‘Student Trump Card’. In 2014 most higher education institutions in Belgium had students protesting against the raised tuition fees, using this name. Although they never fully disappeared, they are now stepping out of the shadow again. Charlotte and Sander explain what they stand for.

Studententroef, bestaat dat nog?!

Sander: Ja! We zijn de afgelopen periode misschien wat minder in beeld geweest, maar we hebben steeds nieuwe mensen kunnen aantrekken en zijn blijven streven naar een betere universiteit.

Tijdens de studentenverkiezingen hebben we ervoor gekozen om ons kandidaat te stellen onder de naam ‘studententroef’. We willen op die manier een soort van lijst vormen, net zoals in de politiek. Vanuit de studentenraad hopen we echt een verschil te maken in het beleid van de VUB en onze visie in de praktijk om te zetten.

 

“Het denken mag zich niet onderwerpen, ook niet aan besparingen”

Charlotte: Onze visie in een woord? Progressief! We hebben drie grote punten uitgetekend waar we aan willen werken: democratie, kwaliteit en participatie.

 

Sander: Een meer democratische universiteit is voor ons echt een speerpunt. Het inschrijvingsgeld is te hoog en blijft een te hoge drempel voor veel jongeren. Je financiële situatie zou geen invloed mogen hebben op je mogelijkheid tot verder studeren.

Charlotte: we weten dat het kan, kijk maar naar Scandinavië. Wij zouden graag de VUB een voortrekkersrol zien spelen om hoger onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen.

 

Sander: Verder willen we blijven streven naar kwalitatief onderwijs. De besparingslogica is voor mij echt een gevaar hier.

Charlotte: Zeker in de faculteit Letteren Wijsbegeerte worden de besparingen steeds zichtbaarder, zo zijn er steeds minder keuzenvakken. Opleidingen zijn niet minder belangrijk omdat ze minder winstgevend zijn. Het zou triest zijn om de kwaliteit van een opleiding te laten afhangen van de hoeveelheid geld er mee te verdienen valt.

 

Sander: Ons derde punt is participatie. Op de VUB ligt de lat al hoog, maar het kan absoluut beter. We willen de wederzijdse communicatie met de studentengemeenschap verder opdrijven. De studentenraad zet hier al een tijd op in en het is voor ons een onmisbaar deel van studentenwerking.

Charlotte: Wij zijn verkozen door de studenten, maar dat wil niet zeggen dat we er kunnen van uitgaan dat onze mening ook de hunne is. We willen een continue terugkoppeling tussen studenten, studentenraad en de universiteit. Op die manier kunnen we echt opkomen voor wat studenten belangrijk vinden.

Sander: Toch is participatie voor ons niet alleen betere communicatie naar de studenten toe. Hier verstaan we ook een universiteit onder die zijn studenten betrekt bij belangrijke beslissingen en een VUB die samen met haar studenten een standpunt inneemt, bijvoorbeeld tegen de besparingen van de Vlaamse overheid en voor de herfinanciering van ons onderwijs.

 

Teach-in

Sander: We willen het concept van ‘teach-in’ introduceren. Het idee is dat we op vaste tijdstippen of naar aanleiding van belangrijke dossiers een kort opleidingsmoment organiseren. Hier kunnen we specialisten aan het woord laten en de dossiers laten kaderen. Op die manier kunnen we de studenten tonen waar we mee bezig zijn en hen ook echt betrekken bij het innemen van een standpunt.

Charlotte: we zouden echt graag iets ‘in gang zetten’ en niet gewoon een zeteltje vullen. Studenten denken al snel dat de studentenraad een ver van hun bed show is, maar wij willen de dossiers in de bredere sociale context plaatsen. We hopen door de studenten meer te informeren hen ook meer betrokken te laten voelen. We willen het debat binnen de studentenraad echt opentrekken naar de bredere studentengemeenschap.

Sander: Het zou naïef zijn te denken dat we alle studenten kunnen bereiken, maar het zal in ieder geval een stap in de goede richting zijn. Hoe meer van die stappen we kunnen zetten, hoe beter.

 

Universiteit en studentenraad

Charlotte: Voor ons mag de studentenraad, en ook de universiteit zelf, wat politieker zijn. We mogen niet bang zijn om een standpunt in te nemen.

Sander: Dit jaar heeft de studentenraad dat duidelijk gedaan met het dossier rond openbaarvervoer. We hopen dit door te trekken naar meer thema’s en dossiers. Ik denk dat we soms wat te braaf zijn.

Charlotte: We mogen gerust tegen schenen schoppen. Als de studenten het niet doen, wie dan wel?