U bent hier

Nu de UEFA de knoop doorhakte dat Brussel géén gaststad zal zijn op EURO 2020 betekent dit niet dat er een einde komt aan het politiek gekibbel. Het Europees Kampioenschap Voetbal zal dus niet de hoofdstad van Europa aandoen, dat is duidelijk. Wat ook duidelijk is, is dat het einde van ‘de soap’ nog niet in zicht is en men niet weet hoe het nu verder moet. Opmerkelijk is dat het tot voor kort leek alsof er niets deugde aan de bouwplannen. Nu het EK niet naar Brussel komt, lijkt iedereen plots voorstander van het stadion. 

 

Reeds begin dit jaar hebben onderzoekers aan de VUB 1600 Belgen in een representatieve steekproef gevraagd hoe ze het maatschappelijke belang van topsport inschatten, en of ze vinden dat de baten de kosten van topsport rechtvaardigen. Uit deze bevolkingsbevraging blijkt dat een groot deel van de bevolking (meer dan 60%) het belangrijk vindt dat België grote sportevenementen organiseert; slechts een minderheid is het oneens (zie figuur 1). Er is dus wel degelijk een breed draagvlak voor het organiseren van topsportevenementen in België. Echter, indien we niets doen aan onze gedateerde topsportinfrastructuur zal dit voor veel sporten in de nabije toekomst niet mogelijk zijn. Politieke besluiteloosheid en het nimby (not in my backyard) principe lijken in stadiondossiers al te vaak de bovenhand te nemen. 

Figuur 1: Ik vind het belangrijk dat België grote topsportevenementen organiseert

De voorbije week werden de politieke spelers – ook social media-gewijs - publiekelijk aan de schandpaal genageld. De onzekerheid weegt op zowat elke betrokkene in dit dossier, en niet in het minst aan de sportieve zijde: de voetbalbond, RSC Anderlecht, en – wat soms lijkt vergeten - De Memorial Van Damme. De jaarlijks terugkerende Memorial maakt sinds 2010 deel uit van de Diamond League en werd meerdere malen verkozen tot beste atletiekmeeting ter wereld. Deze atletiekwedstrijd wordt georganiseerd in het Koning Boudewijnstadion, dat klaar is voor de sloophamer. Het voortbestaan van de atletiekmeeting in zijn huidige vorm is nu dus hoogst twijfelachtig. Echter, uit onderstaande figuur blijkt dat de respondenten de Memorial een warm hart toedragen: twee op drie Belgen geven aan dat het belangrijk is De Memorial Van Damme te organiseren. Brusselaars blijken meer belang te hechten aan de Memorial. Opvallend en een bewijs voor zijn populariteit is dat slechts een zeer klein deel van de bevolking (6%) aangeeft niet te weten wat de Memorial Van Damme is.

Figuur 2: Het is belangrijk dat de Memorial Van Damme jaarlijks in België kan doorgaan

Figuur 2 maakt duidelijk dat de voornaamste redenen waarom het event als belangrijk wordt aanzien door de Belgen is omdat de Memorial het belang van atletiek in België onderstreept (38%) en omdat mensen inschatten dat het België en Brussel een positief imago bezorgt (37%). Ongeveer een vijfde van de respondenten meent dat het evenement mensen aanzet om zelf te sporten. De entertainment waarde en de financiële opbrengsten van de Memorial worden als minder belangrijk aanzien.

Figuur 3: Verklaring waarom de organisatie van de Memorial Van Damme belangrijk is

We kunnen concluderen dat dit onderzoek een sterke indicatie is van een breed draagvlak bij de Belgische bevolking om topsportevenementen te organiseren. Met de huidige infrastructuur is dit voor voetbal en atletiek niet meer aan de orde. Laten we het momentum van dit stadion-debacle gebruiken om de nood aan moderne topsportinfrastructuur hoger op de politieke agenda te plaatsen. 

 

Contact: SASO, Sport and Society onderzoeksgroep aan de VUB

Prof Dr. Veerle De Bosscher  Veerle.De.Bosscher@vub.be 
Dra. Jens De Rycke jens.de.rycke@vub.be