U bent hier

Een jonge leerkracht meer ondersteunen door een ervaren leerkracht of meerdere leerkrachten voor eenzelfde klas laten staan. Dit zijn enkele maatregelen die Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil uitrollen in zijn scholen om de uitval van jonge leerkrachten een halt toe te roepen. Volgens VUB-onderwijssocioloog Filip Van Droogenbroeck moet die uitval in het oog gehouden worden door het grote tekort aan leraren. Uit het TALIS-onderzoek blijkt bovendien dat er bij de begeleiding van jonge leerkrachten nog ruimte is voor verbetering. Er kunnen bijvoorbeeld minder opdrachten gegeven worden om hen vervolgens in hun vrije uren te laten observeren bij ervaren leerkrachten. Lees meer op demorgen.be (+).