U bent hier

In haar maidenspeech als rector van de VUB, nu al bijna 4 jaar geleden, sprak Caroline Pauwels haar ambitie uit om de muren te slechten tussen universiteit en stad. Die ambitie werd vormgegeven in het programma weKONEKT. Een van de pijlers van dat programma is UNIVER.CITY, dat dit jaar in zee gaat met zeven projecten.

 

De zeven projecten zijn door VUB-docenten voorgesteld. Alle trachten ze het onderwijs te verbinden met de stad en de regio. Daarmee komen ze tegemoet aan de wens van de VUB om, in de woorden van vicerector Onderwijs en Studiebeleid Jan Danckaert, “zo onze studenten voor te bereiden op het opnemen van maatschappelijk engagement voor een meer duurzame én humane wereld.”

 

Eén van de projecten is ‘Samen leren in detentie’, waarbij masterstudenten criminologie samen met gedetineerden en personeelsleden van de gevangenis van Beveren les te volgen over bestraffing in België. De leden van het UNIVER.CITY-projectteam (Linde Moriau, Bram Pynoo, Julie Bertone, Catherine Morel, Jozefien De Marrée en Floor Keersmaekers) zullen de docenten van dit vak bijstaan om interactieve leermethodes en een ‘blended’ leeromgeving te realiseren.

 

Andere initiatieven die UNIVER.CITY dit jaar plant, zijn de deelname op 28 en 29 november aan het ‘Brussels Colloquium on Societal Impact by ECOOM VUB’, een netwerkevent met Brusselse partners in het voorjaar, en een nauwe samenwerking in het kader van een pas gehonoreerd Erasmus +-project: CIRCLET.

 

UNIVER.CITY is een drie jaar durend project. In het voorbije, eerste jaar werden door de werking maar liefst acht bestaande vakken herdacht en opnieuw ontworpen, en drie zogenaamde nieuwe CERL-vakken in het leven geroepen. CERL is een Engels letterwoord, en betekent ‘Community Engaged Research & Learning. Het vak ‘Sustainability, an Interdisciplinary Approach’ dat dit jaar officieel van start gaat, is een van die CERL-vakken.

 

In het eerste jaar werd in het kader van UNIVER.CITY ook een survey uitgevoerd bij docenten, studenten en maatschappelijke partners. Ook werd een curriculum-scan ondernomen. Op die manier brachten de medewerkers van UNIVER.CITY de beginsituatie van maatschappijbetrokken onderwijs aan de VUB in kaart, en konden we on(der)benutte opportuniteiten spotten.

 

Dank zij deze en andere activiteiten heeft zich aan de VUB een heuse UNIVER.CITY-leergemeenschap gevormd, bestaande uit docenten, onderwijsassistenten, opleidingsverantwoordelijken, beleidsmedewerkers en onderzoekers met ervaring en/of interesse in CERL. Die is ondertussen uitgegroeid tot een instellingsbreed netwerk van CERL-ambassadeurs. Dankzij deelname aan studiedagen en conferenties is die leergemeenschap ook ingebed in het Vlaamse en Europese CERL-netwerk, waarbij de ervaringen opgedaan aan de VUB kunnen worden gepsiegeld aan zaken die elders worden vormgegeven.

 

___________________

 

UNIVER.CITY verwelkomt alle enthousiastelingen die de leergemeenschap willen verrijken met hun ervaringen, vragen en bedenkingen. Heb jij ook interesse om in te stappen in het UNIVER.CITY-traject of wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, bezoek dan www.univercity.be en/of stuur een mailtje naar info.cerl@vub.be.

 

Noteer alvast het weKONEKT-event Mindblowers in de agenda op 7 oktober. Graag tot dan!