U bent hier

Op maandag 6 mei lichtten VUB en ULB hun toekomstplannen voor de internationale studentensite Usquare toe aan personeelsleden van beide universiteiten. In wat ooit de manège was van de nationale rijkswachtkazerne op de Generaal Jaqueslaan in Elsene, deden rectoren Caroline Pauwels en Yvon Englert en projectleider Martin Casier hun visie over deze studentenwijk to be uit de doeken.

 

Strategisch gelegen tussen de Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus van de VUB en de campus du Solbosch van de ULB, symboliseert USquare het integratieproject dat beide universiteiten samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen realiseren.

International, urbaan en innovatief

‘Met USquare willen we muren slopen. Tussen onderzoekers en studenten van VUB en ULB. Maar evengoed tussen beide universiteiten, de stad en de wereld.” sprak Caroline Pauwels. ‘En zelfs de kosmos’, voegde ze er al grappend aan toe. ‘Usquare moet een plaats van internationale ontmoetingen en uitwisselingen worden’, vulde rector Yvon Englert aan.

 

Usquare wordt een wijk waar studenten, onderzoekers en hoogleraren uit binnen- en buitenland en Brusselaars elkaar ontmoeten, met elkaar in interactie gaan en samen innovatieve ideeën tot ontwikkeling brengen. De tijd dat enkel wetenschappers vanuit een ivoren toren aan onderzoek deden, is dan ook voorgoed voorbij. Burgerbetrokkenheid wordt alsmaar belangrijker. Dat blijkt uit het alsmaar talrijker wordende aantal Brusselse burgerwetenschapsprojecten rond grote maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit, klimaat en multiculturaliteit.

 

De nieuwe studentenwijk wordt een ‘open wijk’ waar iedereen binnen en buiten kan lopen. Het wordt niet alleen een inspirerende studie- en werkplek, maar evengoed een aangename woon- en leefomgeving waar de Brusselaar zich thuis voelt. Geen afgesloten ingangen, maar vrije doorgangen. Studenten, onderzoekers, inwoners, buurtbewoners en passanten zullen op organische wijze door elkaar bewegen, wonen, werken en studeren, wat ongetwijfeld de interactie en wederzijdse beïnvloeding zal bevorderen.

 

Lees verder onder de afbeelding.

Usquare wordt niet alleen een inspirerende studie- en werkplek, maar evengoed een aangename woon- en leefomgeving waar de Brusselaar zich thuis voelt.

Circulair renovatieproject

De 4 hectare grote studentenwijk zal 600 studentenwoningen tellen, maar evengoed 200 gezinswoningen en appartementen voor Brusselaars. BRIAS – het Brussels Institute for Advanced Studies dat internationale toponderzoekers zal aantrekken - maakt er net als een incubator voor startende ondernemer-studenten, een markthal met lokale en biologische voeding, de Brusselse fablabs, verschillende buurtvoorzieningen, een museum en een bibliotheek integraal deel van uit. Het renovatieproject is gigantisch. De start van de werkzaamheden is gepland voor 2021. De afronding van het project is voorzien voor 2030. In 2025 zouden de eerste studenten en Brusselaars er al hun intrek kunnen nemen.

 

Figuurlijk is het de ambitie van beiden universiteiten om muren te slopen, maar in de realiteit blijven zoveel mogelijk muren overeind staan. Er zal geen baksteen verloren gaan. Muren die alsnog moeten worden afgebroken, zullen met dezelfde bakstenen worden heropgebouwd. De projectleiders gaan prat op circulaire renovatietechnieken en hergebruik van bouwmaterialen. Geen evidentie voor een gebouw dat in 1906 en met een héél andere bestemming gebouwd werd. Ook bij de werkzaamheden is dus creativiteit en innovatie vereist!

 

Lees verder onder de afbeelding.

De Fritz Toussaintkazerne werd in 1906 gebouwd. Voor de renovatiewerken voor Usquare zullen er zoveel mogelijk bouwmaterialen hergebruikt worden en amper muren worden afgebroken.

Tijdelijke herbestemming

In aanloop naar de renovatiewerken en tot 2021 krijgen de oude rijkswachtkazernes een tijdelijke herbestemming onder de noemer ‘SEE U’; een stedelijke hub waar innovatieve organisaties en buurtbewoners elkaar vinden. Een betere wegvoorbereider kan Usquare zich niet wensen! Op vrijdag 27 april opende SEE U de deuren. Creatieve studenten en onderzoekers die een plek zoeken om hun innovatieve ideeën te realiseren, kunnen nog steeds een aanvraag indienen. Of zich abonneren op de nieuwsbrief van SEE U. Meer informatie op https://www.see-u.brussels/?lang=nl.

 

Lees alles over Usquare en SEE U op usquare.brussels

In wat ooit de manège van de nationale rijkswacht was, kregen VUB- en ULB-medewerkers toelichting bij de toekomstplannen voor Usquare.