U bent hier

Die Studentenraad, is dat geen praatbarak zonder échte inspraak? Een oefenschool voor rechtenstudenten met politieke ambities? Een dikkenekkenclubje van tafelschuimende ons kent ons?

 

Is the Student Council a buddy congregation without a real aim or purpose? A training school for law students with political ambitions? A ”who you know” boys club on campus? 

 

 

 

Nee dus. De Studentenraad, en ook de Stuvoraad (enkel bevoegd voor studentenvoorzieningen), zijn wettelijk voorgeschreven inspraakorganen. Aan de VUB worden die wèl heel serieus genomen.

 

Dat merk je trouwens aan recente verwezenlijkingen zoals de Lounge Bar 1050, de Basic Fit Lounge 1090, de broodautomaat, de massablok spaces etc. Maar ook minder zichtbare dingen die jou direct aanbelangen passeren er voor advies of beslissing: Het onderwijs- en examenreglement, de toewijzingsregels voor studentenkamers, de Codex Studentenleven…

 

De leden van de Studentenraad participeren ook nog eens in de verschillende facultaire organen, in de Academische Raad, in de Raad van Bestuur en in Brusselse vergaderfora van Br(ik, de UAB, en overleggen met de hier bevoegde ministers. Via VVS zelfs op Vlaams niveau met de minister van Onderwijs. En zelfs Europese conferenties zijn hen niet vreemd.

 

Vanaf 20 februari kan je jezelf kandidaat stellen voor de Studentenraad van volgend academiejaar. Tot 8 maart, 12u. De rest van de verkiezingsactiviteiten en deadlines kan je vinden op MY.VUB.