U bent hier

31.365 ton CO2. Zoveel stootte de VUB uit in 2016. Dat komt neer op twee ton koolstofdioxyde per student. Een klimaatneutrale VUB is met andere woorden nog veraf. Het neemt niet weg dat er al een stappenplan voorligt. Bovendien organiseert de universiteit zogenaamde duurzame dinsdagen, waarop studenten en personeel ideeën kunnen voorleggen om dat doel te bereiken. Op dinsdag 28 november vindt er zo’n duurzame dinsdag plaats. 

 

De cijfers over de uitstoot van koolstofdioxide door de VUB zijn te vinden in een rapport dat de VUB opstelde in samenwerking met Ecolife vzw. Daarin blijkt dat vooral het transport van en naar de VUB - met de auto, maar ook met het vliegtuig en het openbaar vervoer - de grootste boosdoener is. De helft van de VUB-uitstoot van CO2 is eraan te wijten. Verder komt dertig procent van het direct gebruik van energie – vooral voor verwarmingsdoeleinden – en dertien procent van andere activiteiten, meer bepaald het oprichten van gebouwen. 

 

Hoe evolueer je vanuit die situatie naar een klimaatneutrale universiteit? Op die vraag wordt geantwoord met een tweestappenplan. Een eerste stap is de uitstoot met gemiddeld 3 % per jaar te verminderen, in lijn met de globale klimaatdoelstellingen. De tweede stap bestaat erin de overblijvende uitstoot te compenseren door effectieve en redelijke CO2 -compensatieschema’s. Natuurlijk, om een en ander werkelijk te verwezenlijken dient er onder andere een accuraat monitoringssysteem te worden uitgewerkt dat steunt op het verzamelen van data op een uniforme manier, zo staat nog in het rapport. Een hele opdracht dus. 

 

Op de duurzame dinsdag van 28 november presenteert de VUB het rapport aan haar gemeenschap, samen met de maatregelen die momenteel al in voege zijn om de ecologische afdruk te beheersen. Vooral mobiliteit wordt in het vizier genomen, met centraal de vraag hoe de VUB reizen met het vliegtuig (drastisch) aan banden kan leggen. Ook zullen er verschillende pistes naar voren worden gebracht om het pendelen te verminderen.  

 

Wie wil deelnemen aan de duurzame dinsdag (en de daaropvolgende netwerkdrink), kan dit doen via deze link