U bent hier

Kritisch zijn zit in onze ziel. Dus ja… dan houden we zo nu en dan ook onze eigen werking onder de loep met als conclusie dat onze alumniwerking wel nog werkpunten heeft. Maar geen nood, sinds kort zit er opnieuw peper in en dat resulteerde vanuit Marcom onder impuls van de nieuwe Alumni Officer Dennis Hermans al snel in een nieuwe missie, visie en strategie. Het eerste wapenfeit was het e-book over kritisch denken dat de afgelopen weken en maanden maar liefst 5.000 keer gedownload werd.  En ook dit jaar kan u zich aan meer van ons verwachten. Want samen met onze alumni willen we een antwoord bieden op 10 maatschappelijke thema’s.

 

 

U ziet het al: de rode draad in de alumniwerking 2.0: Kritisch denken… wat anders?  Ook dit academiejaar gaat de alumnidienst verder op dat elan. “Alumni zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Ze zorgen mee voor de uitstraling van de universiteit en dat beseffen we meer dan ooit. Deze keer hebben we geen cadeau voor onze alumni, maar een opdracht,” aldus Dennis Hermans.

 

“Gedurende het ganse academiejaar zullen we werken rond het oplossen van 10 maatschappelijke vraagstukken, waarop de politiek niet steeds een antwoord heeft of biedt. Zo wil de VUB, in samenwerking met de praktijkervaring, kennis en inzichten van haar alumni, haar steentje bijdragen. Via een groots opgezette alumnisummit willen we tot een manifest komen dat antwoorden zal bieden op 10 maatschappelijke vraagstukken.” 

Wegen op het beleid

Verschiet dus niet als u binnenkort een van de alumni bent die uitgenodigd worden voor een dagje brainstormen onder de titel: ‘Terug Denken’. Met als ultiem doel een manifest waarin we onze oplossingen voor maatschappelijke problemen willen noteren. “De eindresultaten delen we nadien (in de volgende nieuwsbrieven en via de VUB-kanalen) met al onze alumni die er dan verder mee aan de slag kunnen. Zo willen we als VUB enerzijds wegen op het beleid en anderzijds ondersteuning bieden aan de hand van de schat aan kennis en ervaring die de VUB en haar community rijk is,” aldus alumni officer Dennis Hermans. “Tegelijkertijd is het een manier om onze alumni een gezicht te geven en het onderling engagement te versterken”.

Toekomst

Uiteraard kijkt de alumnidienst ook al verder. “Deze summit en haar manifest is slechts de rode draad van onze werking in 2018-2019. De bedoeling is uiteraard om verder in te zetten op events waar we onze alumni mee gebaat zijn. Kleine events, gedifferentieerd op basis van opleiding en professionele gegevens is waar we ons op focussen. Dat is waar we momenteel in samenwerking met de faculteiten en verschillende alumniverenigingen aan werken.”

 

Voor de Vrije Universiteit Brussel is het dan ook van groot belang haar alumni van een goed en kwalitatief aanbod te voorzien op vlak van events, netwerken en communicatie. Daar wordt de komende tijd dan ook op verder gebouwd. “Idealiter gaan onze alumni ons meer en meer als een directe partner beschouwen wanneer ze met hun organisatie of bedrijf op zoek gaan naar een samenwerking met de academische wereld. En ook wij willen steeds meer met hen connecteren. Maar dat kan alleen als we onze verantwoordelijkheid opnemen en de alumni community zo goed mogelijk ondersteunen. Alleen zo krijgen we een fiere, geëngageerde en contribuerende community. Alleen zo kunnen we beiden de vruchten blijven plukken van onze band.”