U bent hier

De Vrije Universiteit Brussel heeft een website gelanceerd waarmee erkende vluchtelingen zich kunnen inschrijven als student. Net als elke Belg krijgt een vluchteling daarmee dezelfde kans om te studeren. De VUB ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een duurzame en humane wereld. Rector Paul De Knop. “De overheid heeft beslist om deze mensen op te nemen, daarom is het onze taak hen zo goed mogelijk te integreren.”

 

Vluchtelingen kunnen zich via de webapplicatie aanmelden voor een studie aan de Vrije Universiteit Brussel. Naast de vereiste erkend te zijn als vluchteling, moeten ze aan dezelfde criteria voldoen als Belgen: de juiste vooropleiding hebben of al begonnen zijn aan een universitaire studie. Hun officiële papieren kunnen ze inscannen en met het aanmeldingsformulier opsturen. De aanmeldingen worden gecontroleerd of ze voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Bovendien moet er ook nog een geschikte opleiding in de juiste taal beschikbaar zijn. De VUB heeft opleidingen in het Nederlands en Engels. Er zijn gratis intensieve taalcursussen Engels of Nederlands voor wie moeite heeft met de taal. 

 

Daarnaast zullen de vluchtelingen, zoals elke andere student, een beroep kunnen doen op de uitgebreide ondersteuning die de VUB in huis heeft. Dat loopt uiteen van individuele studiebegeleiding tot financiële tegemoetkoming wanneer het eigen budget niet toereikend is.

 

Momenteel komen grote stromen vluchtelingen Europa binnen, voornamelijk uit Syrië en Irak. De Vrije Universiteit Brussel heeft een sociale verantwoordelijkheid om iets aan deze vluchtelingencrisis te doen. Ze wil zich daarbij richten op waar ze goed in is: onderwijs en wetenschap. In het verleden is de VUB vanuit haar geëngageerde overtuiging al verschillende keren pionier geweest op maatschappelijke terreinen, zoals abortus en gelijke rechten. In 2008 en 2011 bood de VUB uit humanitaire overwegingen al onderdak aan sans-papiers.

 

De behoefte aan universitair onderwijs onder de vluchtelingen nu is heel groot. Nadat rector Paul De Knop het idee in zijn nieuwjaarstoespraak opperde, kwamen er maar liefst 800 verzoeken om informatie binnen.

 

Een groot deel van de vluchtelingen die momenteel naar België komen, is al hooggeschoold. Het zou een enorme verspilling van kennis en vaardigheden zijn om deze kwaliteiten niet te benutten. Het programma is daarom niet alleen bedoeld om vluchtelingen een goede toekomst te bieden. Het heeft ook als doel de Belgische economie vooruit te helpen. Wanneer ze een diploma hebben, is de kans groter dat ze werk vinden en kunnen ze vakgebieden waarin een tekort aan arbeidskrachten is, aanvullen. Het is bijvoorbeeld de verwachting dat Vlaanderen de komende decennia tienduizenden extra ingenieurs nodig heeft, terwijl de universiteiten er lang niet voldoende zullen afleveren.

 

Integratie via onderwijs is en blijft de meest waardevolle manier om mensen te laten deelnemen aan onze maatschappij. Het initiatief van de VUB is niet voldoende om alle vluchtelingen die willen studeren, een kans te geven. Rector Paul De Knop hoopt dan ook dat andere universiteiten volgen. De VUB kan ze bijstaan met raad en daad door haar praktische ervaring. “We willen een beroep doen op andere universiteiten om hetzelfde te doen.”