U bent hier

Als eerbetoon aan zij die omkwamen tijdens WOI, speelden leerlingen van Kunsthumaniora Brussel de Last Post.
Foto: Thierry Geenen.

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Wapenstilstand hielden Vrije Universiteit Brussel en GO! Brussel vandaag een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog: meer dan 500 kinderen uit 20 Brusselse scholen kwamen samen op de campus van de VUB en plantten er een witte bloem in een veld vol rode klaprozen. Met deze actie willen de initiatiefnemers de slachtoffers van WO I van over de hele wereld op een meer inclusieve manier herdenken en meteen ook pleiten voor een meer diverse onderwijsaanpak. Dat is vooral in diverse en grootstedelijke contexten als Brussel noodzakelijk. VUB en GO! brengen dit in de praktijk.

 

Wat vaak onbesproken blijft bij de herdenking van WO I, is de deelname van soldaten uit o.a. Noord- en Centraal-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Deze soldaten kwamen doorgaans noodgedwongen naar Europa of vochten aan fronten dichter bij huis. In de Vlaamse geschiedenislessen blijft deze oorlogsbijdrage veelal onderbelicht. Voor veel kinderen met een migratie-achtergrond zijn deze verhalen nochtans essentieel om zich in te leven in de rol die hun voorouders speelden in de eerste Wereldoorlog en om zich deze geschiedenis eigen te maken.

 

Vrije Universiteit Brussel en GO! Brussel vragen daarom om een diverse kijk op onderwijs in het algemeen en het geschiedenisonderwijs of herinneringseducatie in het bijzonder. In een diverse samenleving, zoals bijvoorbeeld Brussel, is inclusief geschiedenisonderwijs en aangepast lesmateriaal nodig. Daarom lanceert de VUB samen met ULB, het Brussels Studies Institute en het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel het project Molem’back to the future. De lerarenopleidingen van de VUB en ULB ontwikkelen didactisch materiaal en dragen bij aan een expo en stadsspel in Molenbeek dat een globaal perspectief biedt op de herdenking van WO I en Brussel zelf als leeromgeving gebruikt.

 

Joost Vaesen, historicus VUB en Brussels Studies Institute betrokken bij het project Molem’back to the future:

Molem’back to the future herdenkt het einde van de eerste Wereldoorlog vanuit verschillende invalshoeken en vanuit een niet-Belgisch perspectief. Wat deed deze oorlog met Molenbeek, haar inwoners en wat waren de gevolgen na de oorlog? Hoe gaan we vandaag om met thema’s die toen ook speelden – zoals oorlogsvluchtelingen? Met het uitgebreide programma willen we niet enkel de geschiedenis als dusdanig schetsen, maar ook verbanden leggen tussen heden en verleden. Ook wie in het diverse Molenbeek geen overgrootouders heeft die tijdens de oorlog in Brussel woonden, is toch verbonden met dit stuk wereldgeschiedenis. Molenbeek en Brussel worden als het ware klaslokalen buiten de schoolmuren. Brussel was 51 maanden lang onder volledige controle van de Duitse bezetter. Er zijn heel wat sporen van de Eerste Wereldoorlog terug te vinden en vooral: ze tonen heel uiteenlopende herinneringen. Die kunnen naast elkaar leven, rivaliseren met elkaar, evolueren, contesteren … In elk geval bieden ze meer dan voldoende stof om op verschillende manieren naar het verleden en het heden te kijken.”

Jan Danckaert, vice-rector Onderwijs- en Studentenbeleid, Vrije Universiteit Brussel:

“Het bijzonder diverse karakter van een grootstad als Brussel vraagt om een inclusieve onderwijs­aanpak. Brussel biedt als leeromgeving heel wat uitdagingen maar ook mogelijkheden als ‘educatief labo’. Als beginnende leerkracht is het niet altijd evident om deze te benutten. De Brusselse leraren­opleidingen willen daarom leer­krachten opleiden die diversiteit op een positieve manier weten te verzilveren. Het project ‘Molem’back to the future’ toont aan hoe deze lerarenopleidingen samenwerken aan inclusief didactisch materiaal – hoognodig als we leerkrachten ook in hun praktijk willen ondersteunen.”

Isabelle Janssens, schoolontwikkelaar en pedagogisch adviseur GO!, actieve partner in en lid van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie:

“Het GO! vindt het belangrijk dat leerlingen de beste versie van zichzelf kunnen worden; dat ze in schoonheid leren omgaan met anderen en dat ze krachtig kunnen participeren in de samenleving. Leren uit het verleden door middel van herinneringseducatie maar ook burgerschapeducatie dragen daartoe bij. Het GO! zet hier sterk op in.”

Bekijk hier alle foto’s.

VUB en GO! herdenken slachtoffers Eerste Wereldoorlog

Foto: Thierry Geenen.

Foto: Thierry Geenen.

Foto: Thierry Geenen.

Foto: Thierry Geenen.

Foto: Thierry Geenen.

Foto: Thierry Geenen.

Foto: Thierry Geenen.