U bent hier

Wat doe je als studeren je makkelijk valt en je naast je feitelijke studierichting nog extra kennis wilt opdoen? Vroeger moest je daarvoor zo’n beetje op eigen aanvoelen her en der extra colleges kiezen om te volgen. Maar als je aan de VUB studeert, heb je het vanaf november een stuk makkelijker om je dorst naar bijkomende kennis te lessen. Dan gaat namelijk het programma ‘Science beyond borders’ van start: een extra-curriculair ‘Honours Programme’ dat dertig tot veertig gemotiveerde studenten de kans geeft een bijkomend certificaat van excellentie te bekomen.

 

‘Science beyond Borders’ is een reeks colleges, debatten en veldbezoeken van eminente onderzoekers die elke woensdag plaats zullen vinden. Initiatiefnemer is Vincent Ginis, professor fysica. Het aantal studenten die eraan kan deelnemen, is beperkt, maar iedereen die dat wil, kan zich kandidaat stellen - op voorwaarde dat hij of zij minstens zestig studiepunten kunnen voorleggen. Ook zal worden gekeken naar de kwaliteit van de (verplichte) motivatiebrief van de sollicitanten.

 

Een multidisciplinaire benadering
Het thema van het Honours-programma van dit academische jaar is artificiële intelligentie, cognitie en creativiteit. De benadering is multidisciplinair, en dat is geen toeval. Wetenschap is immers al lang geen bezigheid meer van researchers die zich elk apart toeleggen op een bepaald onderzoek toeleggen. Integendeel, de wetenschappelijke doorbraken zijn de laatste decennia het werk van multidisciplinaire teams. De nadruk van het Honours-programma op een transdisciplinaire aanpak ligt dan ook voor de hand. Of zoals Ginis het verwoordt: moderne universiteiten kunnen niet langer een samenvoegsel zijn van aparte wetenschappelijke eilandjes. En dus dient ook de interactie tussen studenten van die interconnectiviteit te getuigen.

 

Inschrijven nog tot 25 oktober
Het eerste college van ‘Science beyond borders’ vindt plaats op woensdag 30 november 2016 en heeft als onderwerp de filosofische, culturele en wetenschappelijke consequenties van computers die niet meer te onderscheiden zijn van mensen. Daarna komen, telkens op een woensdag en gespreid over het huidige academische jaar, nog zeven andere onderwerpen aan de beurt. Kandidaturen voor het Honours Programme kunnen nog tot 25 oktober ingediend worden op de internetpagina van het initiatief.