U bent hier

Professoren, academische, administratieve en technische personeelsleden, studenten en alumni, vrienden en sympathisanten van de Vrije Universiteit Brussel: allemaal krijgen ze een uitnodiging om in de loop van februari deel te nemen aan een online bevraging over de identiteit van de VUB. Meteen het startschot van een grootscheepse identiteitsoefening die o.m. een nieuwe visuele identiteit moet opleveren. De apotheose vindt plaats op 24 mei, met het eerste VUB Congres. 

 

Waarom is het zo belangrijk voor de VUB om stil te staan bij haar identiteit? Omdat de universiteit de voorbije jaren zo sterk gegroeid is. Er is niet alleen de toename van het aantal studenten tot bijna 15.000 – liefst 50% meer studenten in acht jaar tijd – maar er is ook beduidend meer onderzoek, meer maatschappelijke impact, meer internationalisering, meer fundraising, er zijn meer leerstoelen, er is een forse uitbreiding van de campussen en van het universitair ziekenhuis en zo kunnen we nog even doorgaan.

Door al die bedrijvigheid, veranderingen en forse groei dringt zich de vraag weer op: wie zijn we, wat  is de identiteit van de Vrije Universiteit Brussel? Dit is belangrijk voor de maatschappelijke rol die we willen spelen in Brussel, in Vlaanderen en in de wereld.  

 

50 jaar  

Rector Paul De Knop formuleerde het in zijn nieuwjaarstoespraak zo:

“Zijn we dezelfde universiteit als bijna 50 jaar geleden, toen we autonoom werden? Het is belangrijk voor onszelf om te weten wie we zijn en waar we voor staan, en het is ook belangrijk voor de buitenwereld. “

 

Vul meteen in

Het is van het grootste belang dat de identiteit gestoeld is op zoveel mogelijk meningen, inzichten en vaststellingen van zoveel mogelijk VUB’ers en stakeholders.

 

U kan nu meteen de daad bij het woord voegen door mee te doen aan de bevraging.

 

Congres

De VUB-identiteit met een nieuwe visuele vormgeving staat centraal op het eerste VUB Congres op dinsdag 24 mei, in de week van de Dies Natalis van de universiteit. Alle aanwezigen zullen er voor het eerst de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo gepresenteerd krijgen. Iedereen zal kunnen kennismaken met de nieuwe rector die tegen die tijd verkozen is, maar pas in september bij de start van het academiejaar 2016-17 officieel de fakkel zal overnemen van rector Paul De Knop.