U bent hier

Gisteren reikte het communicatieplatform Klasse voor de dertiende keer de Klasseprijs uit. Ditmaal ging de prijs naar Lauranne Harnie voor haar scriptie over de motivaties en attitudes van jongeren met een migratieachtergrond ten aanzien van het Nederlands en het Frans in Brusselse en Vlaamse GO! scholen. In haar rapport noemde de jury het eindwerk van de VUB-masterstudente “Innovatief, actueel en maatschappelijk relevant, en een pleidooi voor sterke leraren, consequent taalbeleid en gedeelde verantwoordelijkheid.”

 

Voor haar thesis ondervroeg Lauranne Harnie 90 jongeren met een migratieachtergrond uit de tweede graad van het secundair GO! onderwijs. Ze maakte daarvoor gebruik van zowel persoonlijke vragenlijsten als van intensieve gesprekken. Tijdens elk gesprek werd gepeild naar mogelijke factoren die de taalmotivatie van jongeren voor het Nederlands en het Frans kunnen beïnvloeden. “Een goede talenkennis opent deuren en is cruciaal voor allochtone jongeren om een plek te verwerven in de samenleving. Maar een taal leren vergt motivatie en de juiste attitude om er een inspanning voor te leveren,” motiveert Harni haar onderzoek. Op de site wtnschp.be staat overigens een zeer lezenswaardig artikel waarin de laureate zelf haar onderzoek toelicht.

 

Aan haar prijs is niet alleen redactionele aandacht verbonden in alle kanalen van het communicatieplatform Klasse. Lauranne Harnie mocht tijdens de uitreikingsplechtigheid ook een Holiday Line-reischeque ter waarde van 500 euro in ontvangst nemen.