U bent hier

Naar aanleiding van de internationale dag van de migrant tonen Ilke Adam (Institute for European Studies van de Vrije Universiteit Brussel) en  Eve Hepburn  (Edinburgh University) in hun onderzoek aan, dat de integratie van migranten in staten met meerdere beleidsniveaus steeds vaker naar zowel het internationale niveau (EU en internationale organisaties) als naar het lokale niveau (regionale en lokale overheden) en naar externen (naar landen van herkomst, doorreis, NGOs, private actoren) is doorgeschoven. De integratie van migranten wordt traditioneel nochtans beschouwd als een nationale materie. Deze versnippering van de beleidsvormingsbevoegdheid doet de behoefte aan coördinatie toenemen.

 

De auteurs vergeleken met  België, Canada, Italië en Spanje vier landen die gekarakteriseerd worden door een complexe staatsstructuur en toonden aan dat de discussies over de integratie van migranten langzaam maar zeker de interactie tussen staten en tussen overheidsniveaus zijn binnengedrongen. Er zijn bijvoorbeeld specifieke intergouvernementele overeenkomsten, raden of comités opgericht. Bovendien is de integratie van migranten gemainstreamd in de intergouvernementele discussies in sectorale comités en raden over werkgelegenheid, huisvesting, gezondheid en onderwijs.

 

De auteurs testten ook de drijfveren van samenwerking tussen beleidsniveaus. Regio’s die streven naar meer autonomie, zoals Vlaanderen, Catalonië, Zuid-Tirol en Quebec zijn vaker in conflict met de centrale staat omtrent integratie. De Europeanisering van het integratie- en anti-discriminatiebeleid leidde in België, meer dan in andere staten, tot een verhoogde interne samenwerking tussen de federale staat en de deelstaten.

 

Ilke Adam geeft op 18 december - International dag van de migrant - een lezing in Bozar over het integratiebeleid in België en welke (radicale) oplossing zij voor Brussel ziet:  www.bozar.be/nl/activities/146741-van-integratie—naar-gelijkheidsbeleid-pleidooi-voor-een-radicaal-brusselse-aanpak

 

Het onderzoek van Adam en Hepburn verscheen in een speciaal nummer van wetenschapsmagazine Regional and Federal Studies.  ADAM, Ilke en HEPBURN, Eve (2018), Intergovernmental Relations on Immigrant Integration in Multilevel States. A Comparative Assessment, Regional and Federal Studies, https://doi.org/10.1080/13597566.2018.1524376

Integratie, gelijke kansen en anti-discriminatie is geen zaak van één beleidsniveau of één beleidssector. Net zoals gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling vereist het intense samenwerking en daadkracht
-
Ilke Adam