U bent hier

Om de draagwijdte van de klimaatuitdaging onder de aandacht te brengen, houdt het VUB-restaurant op de campus van Etterbeek van 30 september tot en met 4 oktober dagelijks een ‘klimaatactie’. Elke dag zullen er activiteiten plaatsvinden die studenten en personeel wijzen op handelingen die kunnen bijdragen tot een klimaatvriendelijkere voedselproductie, -verwerking en -consumptie.  Het initiatief gaat uit van Redelijk Eigenzinnig: het meertalige en interdisciplinaire keuzevak voor studenten dat dit jaar in het teken van klimaatactie staat.

 

Youth for Climate, Teachers for Climate, Students For Climate… en toen ging de bal aan het rollen. In 2014 al tikte de vzw Klimaatzaak de Belgische overheden op de vingers. Vijf jaar later is het burgerprotest aangezwengeld tot de grootste klimaatmobilisatie ooit. Jong en oud trekken de straat op om hun vraag naar meer ambitieuze klimaatmaatregelen kracht bij te zetten. Maar welk type actievorm is het meest efficiënt wil je wegen op beleidsmakers, de publieke opinie, grote bedrijven, de consument…? Hoe ver kun je gaan met protestacties en welke elementen zijn onontbeerlijk voor een duurzame en rechtvaardige klimaattransitie? De vijfde editie van Redelijk Eigenzinnig verkent de klimaatuitdaging en daagt studenten uit verschillende opleidingen uit om in multidisciplinair team tot een onderbouwd standpunt of innovatief voorstel te komen.

 

Redelijk Eigenzinnig is niet alleen een keuzevak, het is ook een lezingen- en activiteitenreeks die openstaat voor het brede publiek. Vier lezingen belichten actuele ontwikkelingen en uitdagingen gerelateerd aan het jaarthema.  Vooraf of nadien staan een wandeling, site-bezoek en documentaire op het programma.  Deze activiteiten gaan  door op diverse Brusselse locaties. Ze zijn gratis en open toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

 

Voor meer info over Redelijk Eigenzinnig: www.redelijkeigenzinnig.be.

 

Het eerste werkcollege vindt plaats op dinsdag 8 oktober. De openingslezing wordt gegeven door Joke Hermsen. Afspraak hiervoor op dinsdag 15 oktober in bozar.

 

Meer info over het duurzaamheidsbeleid van de VUB, vind je hier.

 

Laat het je smaken!