U bent hier

Dit academiejaar start de VUB met ‘Samen leren in detentie’, een onderwijsvernieuwend project in de gevangenis van Beveren. In deze acht weken durende lessenreeks zullen twaalf studenten van de Criminologische Wetenschappen van de VUB samen met twaalf gedetineerde studenten het profiel Penologie volgen in de gevangenis van Beveren. De bedoeling van dit project is om beide studentengroepen een verrijkende leerervaring te bezorgen. Het hele project is wekelijks te volgen op een blog, waarin studenten en proffen hun ervaring neerpennen.

 

Het VRT-magazine Terzake volgde een les mee. Bekijk hier wat beide groepen met en van elkaar leerden.

 

Het opzet van dit project moet de studenten van Criminologische Wetenschappen opleiden tot humanistische wereldburgers en empathische professionals. Hierbij is het belangrijk de studenten vertrouwd te maken met het beleid, het regelgevend kader, de praktijk en dus ook de mensen die leven en werken binnen dit gevangenissysteem.

 

Het Belgisch gevangeniswezen streeft ernaar gedetineerden te re-integreren en detentieregimes te normaliseren. Dit is een complexe taak waarbij externe partners het gevangeniswezen dienen te ondersteunen om de kloof met de buitenwereld te verkleinen. Een van de mogelijkheden om deze doelstelling te bereiken is het onderwijsaanbod uit de buitenwereld, binnen te brengen in de gevangenis.

 

Ontdek de laatste nieuwtjes ervaringen van de studenten en proffen tijdens dit project op hun blog.

 

Lees ook:
‘Laat gevangen niet zonder stem’
‘Strengere celstraffen hebben nefaste effecten’