U bent hier

Op 4 april gaf het Centrum voor Linguïstiek van de VUB in New York, het startsein voor een internationaal expertennetwerk over historische sociolinguïstiek. Dit gebeurde met een druk bijgewoonde lezing in het prestigieuze Flanders House in Manhattan, met zicht op de skyline van de meertalige en superdiverse Big Apple.

Professor Rik Vosters, projectleider:  “De Vrije Universiteit Brussel is al ruim 25 jaar een van de internationale voortrekkers van de historische sociolinguïstiek.  We proberen de sociale taalgeschiedenis van België te beschrijven van onderuit, door originele bronnen uit alle sociale klassen te onderzoeken.  Zo stel je het traditionele beeld bij dat enkel aandacht besteedt aan het taalgebruik van literaire auteurs en de maatschappelijke elite.“

 

Sociolinguïstiek houdt zich bezig met de relatie tussen taal en samenleving:  hoe bepaalt je afkomst, klasse en leeftijd je taalgebruik?  Ook de status van talen wordt bestudeerd, bijvoorbeeld in een meertalige omgeving.  De historische sociolinguïstiek bestudeert al die thema’s in het recente en verre verleden. 

 

Die Brusselse expertise gooide hoge ogen en kreeg internationaal navolging.  Na jaren samenwerken met teams binnen en buiten Europa was de tijd rijp voor een structureel onderzoeksprogramma dat de Vrije Universiteit Brussel verankert als expertisecentrum voor internationale uitwisseling van gegevens rond sociale taalgeschiedenis.  Na een succesvolle competitie in de aanvraagronde voor Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen, kende het FWO-Vlaanderen het team van Vosters een vijfjarige subsidie toe.

 

Respect voor meertaligheid en diversiteit

Professor Wim Vandenbussche (Centrum voor linguïstiek, VUB) gaf bij het startevent een plenary over het belang van sociale taalgeschiedenis.  Hij brak een lans voor de vreedzame oplossingen die de Belgische staatstructuur biedt voor de politieke tegenstellingen tussen taalgemeenschappen.  Anderzijds wees hij op broodnodige respect voor talige diversiteit bij de opbouw van burgerschap en sociale inclusie – geen overbodige luxe op het ogenblik dat het nieuwe bestuur in de Verenigde Staten steeds meer een ‘English only’ beleid lijkt te omarmen.

 

Vlaams vertegenwoordiger Geert De Proost leidde nadien de vraag-en-antwoordsessie, waarin het publiek zich onder andere bezorgd toonde over de talige toekomst van Europa in tijden van Brexit en onafhankelijkheidsreferenda. Ook de groeiende impact van het Engels op de universiteiten in Nederland en Vlaanderen kwam aan bod. 

 

Historical Sociolinguistics Network

Het VUB-evenement was ook de officieuze start van de eerste Amerikaanse conferentie ooit van het Historical Sociolinguistics Network op CUNY Graduate Center en New York University.  Dit internationale onderzoeksnetwerk werd in 1997 mee opgericht door de Vrije Universiteit Brussel.  Het is ondertussen de motor van een hele reeks activiteiten en publicaties, waaronder een jaarlijkse summer school en het internationale peer-reviewed Journal of Historical Sociolinguistics.  

Prof. Rik Vosters (left): "The Vrije Universiteit Brussel (VUB) has for the past 25 years been one of the international drivers in the field of historical sociolinguistics".