U bent hier

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij moet de centrale hub worden om kennis en ervaringen rond ethische, maatschappelijke en juridische aspecten van artificiële intelligentie te verzamelen en ook te communiceren naar bedrijven, politici en burgers. Het nieuwe kenniscentrum, dat gecoördineerd wordt vanop de campus van de Vrije Universiteit Brussel, is een samenwerking tussen verschillende universitaire onderzoeksgroepen van de VUB, KU Leuven en UGent, en wordt op maandag 9 december gelanceerd door Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V). Het initiatief kadert in het Vlaamse Beleidsplan Artificiële Intelligentie.

 

Meer dan ooit bieden artificiële intelligentie en data-gedreven toepassingen enorme mogelijkheden voor de samenleving. Maar tegelijk roepen ze ook heel wat onzekerheid en vragen op. Om die van antwoord te voorzien, richten onderzoeksgroepen imec-SMIT-VUB, CiTiP (KU Leuven) en imec-MICT-UGent nu het Kenniscentrum Data & Maatschappij op. Naast kennis vergaren en vragen beantwoorden over AI en datagedreven technologieën, zal het Kenniscentrum ook onderzoek uit de betrokken onderzoeksgroepen omzetten in toegankelijke en praktische rapporteren, richtlijnen en toolkits, om zo de stakeholders waaronder de bedrijfswereld, beleidsmakers, het middenveld en grote publiek maximaal te bedienen. De oprichting  kadert in het Vlaams Beleidsplan artificifiële intelligentie en krijgt de steun van de Vlaamse overheid.

 

“Het recente incident omtrent de gedwongen stopzetting van automatische gezichtsherkenning op de luchthaven Brussels Airport en de actuele bezorgdheden rond fake news zijn twee voorbeelden waaruit blijkt dat de samenleving worstelt met hoe we met deze technologieën moeten omgaan. Een centraal kennispunt is dus broodnodig”, vertelt Rob Heyman van SMIT, de betrokken VUB-onderzoeksgroep.

 

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Een digitale agenda is belangrijk voor onze competitiviteit en voor onze economische groei. Het gaat daarbij over meer dan economische groei en technologische vooruitgang. Het gaat voor ons ook over waarden. Over de vraag, welke waarden wij in de digitale samenleving willen gewaarborgd zien. Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn de motor voor  maatschappelijke vooruitgang maar vergen ook diepgaande ethische reflecties en toetsingskaders. Op die manier vergroten we het maatschappelijk draagvlak voor digitalisering en artificiële intelligentie. Vlaanderen, België en Europa kunnen van deze ethische toetsingskaders voor digitale innovatie het verschil maken tegenover grootmachten in deze wereld.”

 

De officiële opening  vindt plaats op maandag 9 december om 13u in Les Ateliers des Tanneurs 58-62, 1000 Brussel, in het bijzijn van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V). Verder verzorgen onder meer Kathleen Gabriels (Universiteit Maastricht, auteur van ‘Regels voor Robots’) en Marijke Verhavert (Tomorrowlab, voormalig programmamanager artificiële intelligentie Informatie Vlaanderen) een keynote.