U bent hier

Bijna alles wat kan en moet worden gezegd over het afschaffen van de opkomstplicht, hebben we inmiddels gehoord. De nagenoeg zekere gevolgen: veruit het beste middel om democratische participatie te bevorderen wordt verlaten, de deelname van de sociaal zwakkeren en de laaggeschoolden wordt verder teruggeschroefd, Vlaams Belang en de Partij van de Arbeid worden gepest. De waarschijnlijke gevolgen: de kloof tussen laag- en hooggeschoolden wordt nog dieper, partijen worden nog meer exclusieve clubjes van hooggeschoolden. De mogelijke gevolgen: in de ogen van de mensen worden gemeenteraadsverkiezingen getrivialiseerd; dit is het begin van het einde van de opkomstplicht voor alle verkiezingen, de verwezenlijking van een liberale droom.

 

Lees het volledige opiniestuk van VUB-socioloog Mark Elchardus op demorgen.be (+).