U bent hier

Heel wat mensen leggen hun gsm wat verder van hun bed omdat ze vrezen voor zogenaamde gsm-stralingen. Ook stralingen van gsm-masten laten mensen zich wat ongemakkelijk voelen. Maar volgens Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde aan de VUB, is dat nergens voor nodig. “Opdat stralen schade kunnen opwekken moeten deze ofwel ioniserend ofwel thermisch zijn. Ioniserende straling is bij een gsm alvast uitgesloten omdat de frequentie van de straling te laag is.” Ook wanneer er lichamelijke klachten optreden, kan er geen beschuldigende vinger naar de gsm-straling gewezen worden. “Het blijkt vooral de angst voor de stralingen te zijn die de mensen meer gevoelig maken voor de klachten die ze hebben door andere onderliggende aandoeningen.” Lees meer op knack.be.