U bent hier

Een recente opiniepeiling in opdracht van de Mens.nu en het Centre d’Action Laïque geeft een antwoord: 75% van de Belgen is voorstander om abortus uit het strafwetboek te schrappen. “Een wanbedrijf tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid”. Dat is hoe abortus anno 2018 wordt omschreven in het Belgisch strafwetboek. 28 jaar na de wet Lallemand-Michielsens is abortus in België slechts gedeeltelijk gedepenaliseerd. Voor elke betrokken vrouw en het medisch personeel blijven artikelen 350 en 351 van het strafrecht van toepassing indien de voorwaarden van de wet van 1990 overtreden zijn. Met gevangenisstraf of boete als mogelijk gevolg.

 

Al jaren ijveren deMens.nu en het Centre d’Action Laïque bij de publieke opinie en de politici om de vrijwillige zwangerschapsafbreking te erkennen als een medische handeling. Sinds mei 2016 werden hierover niet minder dan zes wetsvoorstellen ingediend in de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Geen enkele ervan leidde tot een grondig debat. Een betreurenswaardige illustratie van de politieke patstelling waarin dit thema in ons land al jaren is verzeild.
 
 
De resultaten van de opiniepeiling zijn duidelijk:
 
  • In België weet slechts 1 op 5 Belgen dat vrijwillige zwangerschapsafbreking nog altijd een misdrijf is dat in het strafwetboek staat.
  • ¾ van de Belgische volwassenen zijn van mening dat vrijwillige zwangerschapsafbreking niet langer moet beschouwd worden als een misdrijf maar eerder moet geregeld worden door een medische wet.
  • 6 op 10 Belgen is van mening dat het weigeren van een veilige en wettelijke toegang tot vrijwillige zwangerschapsafbreking de vrouwen geweld aandoet.
  • Voor meer dan 3 op 4 Belgen moet de ultieme beslissing om beroep te doen op een vrijwillige zwangerschapsafbreking bij de vrouw liggen, ongeacht de mening van haar omgeving.
 
De resultaten tonen duidelijk aan dat een grote meerderheid van de Belgen abortus uit het strafwetboek wil en een wet verkiest over zwangerschapsafbreking in het kader van de volksgezondheid. Naast deze gegevens is er ook een opmerkelijk verschil wat betreft de generaties. 79% van de jongeren weet niet dat de vrijwillige zwangerschapsafbreking nog altijd in het strafrecht staat – terwijl 28% van de 65-plussers dit wel weet. 80 % van de jongeren vindt dat abortus niet thuis hoort in het strafrecht.
 
 
Een volledig overzicht van de resultaten van de opiniepeiling vindt u terug in de brochure “Opiniepeiling betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking”. Te raadplegen op www.deMens.nu en op aanvraag: info@demens.nu.