U bent hier

Is de VUB dezelfde universiteit als bijna 50 jaar geleden, toen ze autonoom werd? 

Als oud-student van de VUB heeft u ongetwijfeld een uitgesproken mening over wat de universiteit in uw studententijd betekend heeft en wat de VUB vandaag nog voor u betekent. Althans, dat is wat de universiteit vurig hoopt. Want uw mening over de VUB is uitermate belangrijk om de identiteit van de universiteit scherp te stellen. Een oefening die nu start en die haar apotheose zal beleven op een groot VUB-congres op 24 mei 2016. Niet alleen u en uw collega-alumni, maar ook studenten, professoren en andere personeelsleden, internen en externen, worden bij de identiteitsoefening betrokken. 

 

Rector Paul De Knop formuleerde het in zijn nieuwjaarstoespraak als volgt:

“Zijn we dezelfde universiteit als bijna 50 jaar geleden, toen we autonoom werden? Het is belangrijk voor onszelf om te weten wie we zijn en waar we voor staan, en het is ook belangrijk voor de buitenwereld. We kunnen als VUB alleen maar groeien in binnen- en buitenland als we een sterk verhaal hebben, als we ons kunnen onderscheiden van andere Vlaamse universiteiten, als we iets unieks kunnen bieden dat onze afgestudeerden wezenlijk vooruit helpt.”

 

Geen diplomafabriek

“We zijn immers geen diplomafabriek. De VUB moet meer zijn dan studeren alleen. Die extra dimensie is er ook bij ons onderzoek en in onze maatschappelijke betrokkenheid. Maar we moeten dat misschien duidelijker maken, scherper stellen en meer naar buiten brengen.

De volgende maanden gaan we dat ook doen, met een brede bevraging, met een maximale inbreng van medewerkers, studenten, oud-studenten, stakeholders en externen, om zo tot een opgefrist VUB-verhaal te komen dat we zullen presenteren op een groot congres op dinsdag 24 mei, in de week van onze Dies Natalis.” 

Als alumnus of alumna bent u alvast van harte welkom op dat grote VUB-congres op 24 mei. Alleen de datum staat al vast, de locatie en het tijdstip zullen snel meegedeeld worden. 

 

Bevraging

Voor het zover is, zullen onze alumni als deel van de brede VUB community bevraagd worden (via e-mail en later via focusgroepen).

De volgende weken en maanden verneemt u er meer over. En intussen kan u al nadenken over de identiteit van de VUB en over wat uw alma mater zo uniek maakt.