U bent hier

Als een warme, lerende, verbonden en geëngageerde omgeving: zo wil de VUB zich onderscheiden van andere werkgevers. Enkele maanden geleden lanceerden we een enquête om na te gaan hoe jij werken aan de VUB ervaart. Daaruit kwamen verschillende werkpunten naar boven: het ideale kader voor een meer diepgravende welzijnsenquête, waaraan je vanaf midden augustus kan deelnemen. Collega en welzijnsexperte Elke Van Hoof geeft tekst en uitleg.

 

“Met een gemiddelde score van 7,2 op 10 doet de VUB het zeker niet slecht”, steekt Elke van wal. “Maar het onderzoek wijst ook uit dat amper 3 op de 10 collega’s onze universiteit met zekerheid zouden aanraden bij hun eigen kroost. We moeten er dus geen doekjes om winden: er is werk aan de winkel, vooral op het vlak van werkdruk, groeimogelijkheden en bureaucratie. Daarom willen we de komende maanden polsen naar wat we concreet kunnen betekenen voor collega’s die dergelijke problemen ondervinden.”

 

Laat je stem horen en bouw mee

Op 20 augustus lanceren we een uitgebreide welzijnsenquête die zal lopen tot midden september.  “Je mening geven, vraagt een halfuur van je tijd”, voegt Elke toe. “Dat is lang, maar we willen zo grondig mogelijk te werk gaan om na te gaan of bepaalde groepen medewerkers grotere welzijnsrisico’s lopen. De enquête focust daarvoor op drie thema’s: algemeen welzijn op en naast het werk, fysieke gezondheid en diversiteit. We willen echt weten hoe het met je gaat; en waarom het zo met je gaat. Op basis van jouw zeer specifieke ervaringen zullen we vervolgens factoren benoemen die we kunnen veranderen.”

 

Om collega’s te ondersteunen bij het invullen van de enquête zullen we bovendien bijeenkomsten organiseren in de computerlokalen. Meer daarover in augustus. Elke: “Met de welzijnsenquête willen we zoveel mogelijk medewerkers bereiken en engageren. Iedereen moet de kans krijgen om mee te bouwen aan een optimaal werkkader bij de VUB.”

 

Wat na de enquête?

Externe statistici zullen de enquêteresultaten anoniem verwerken. Daarna zullen we alles uitvoerig bespreken met het CPBW, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, alsook in de Academische Raad en het Directiecomité. Het doel? Concrete acties uitwerken die het welzijn van alle VUB-medewerkers moeten verhogen.

 

“Op basis van die oefening komen we tegen het einde van het jaar tot een globaal welzijnsplan voor al onze functies,” vertelt Elke. “Ook werken we tegen dan een jaaractieplan uit voor 2019. Bedoeling is om dat plan jaar na jaar te evalueren en bij te sturen waar nodig. Zowel het welzijnsplan als het jaaractieplan zullen we voorstellen, samen met de resultaten van het onderzoek, tijdens de nieuwjaarszitting op 7 januari 2019. We spelen dus open kaart.”

 

Extra relevant in een academische context

Als universiteit en onderzoeksinstelling staat de VUB voor een aantal specifieke uitdagingen die een welzijnsenquête des te relevanter maken. “We weten allemaal dat de academische sector bijzonder competitief is”, aldus Elke. “Het ‘publish or perish’-fenomeen en concurrentie zijn niet alleen een extern maar ook een intern probleem: VUB-collega’s wedijveren met elkaar om een bevordering te krijgen. En dat terwijl niemand zich wil opwerpen als ‘beter dan de andere’. Daarbij komt dat je als onderzoeker bij een universiteit een veel vlakker carrièrepad doorloopt dan in de private of publieke sector. Dat interne mobiliteit op die manier moeilijk realiseerbaar is, brengt vaak frustraties mee.”

 

“En dan is er nog het snel veranderende medialandschap”, gaat Elke verder. “Onze collega’s spenderen veel tijd en energie aan hun onderzoek, dat nadien soms oppervlakkig of zelfs verdraaid wordt opgepikt door de media. Ook dat heeft een niet te onderschatten impact op hun mentale welzijn. En laat ons vooral ook onze technische en administratieve medewerkers niet vergeten. Ook zij staan onder druk. Zij moeten bijvoorbeeld almaar efficiënter zien te werken met minder middelen.”

 

“Kortom,” besluit Elke, “als medewerkers bij een academische instelling hebben we er alle baat bij om welzijn op het werk zo gedetailleerd en transparant mogelijk aan te kaarten. En met de komende welzijnsenquête krijg je daarvoor een ideale kans!”

 

Wordt vervolgd

Binnenkort zullen we je meer praktische informatie bezorgen over de welzijnsenquête. Met vragen of opmerkingen kan je ook nu al terecht bij Elke Van Hoof: elke.van.hoof@vub.be.