U bent hier

Afgelopen zaterdag (2/12/2017) vond aan de VUB voor de achtste keer de ‘witte jassenceremonie’ plaats. Tijdens dit ritueel kregen de 78 studenten van de eerste master Geneeskunde officieel hun witte doktersjas. Die jas staat symbool voor de overgang naar het medische beroep. En dus ook voor het naleven van ethische codes.

 

De allereerste white coat ceremony werd gehouden in 1989 aan de Pritzker School of Medicine van de University of Chicago. Sinds 2010 organiseert de VUB - als enige in België - dit jaarlijkse ritueel. Tijdens de stage worden de studenten zeer nauw betrokken bij de zorg van patiënten. De digitale badge - die ze zaterdag ook kregen - staat voor de toegang tot het digitale dossier van de patiënten. Maar hoe goed zijn studenten op de hoogte van wat wel en niet onder de medische deontologie valt?

‘Erkenning voor het harde werk van de masterstudenten’
Malaurie Geldolf trok voor het eerst haar witte doktersjas aan. “Ik keek enorm uit naar deze dag. Want het is toch het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Tegelijk is de ceremonie een erkenning voor het harde werk dat masterstudenten tot nu toe al deden. In april begin ik aan mijn stage Pediatrie. Tot nu toe heb ik een aantal beperkte stages gelopen, een huisartsstage en een zorgstage in het UZ Brussel. Daar kreeg ik nog niet te maken met deontologische vraagstukken maar dat zal in de toekomst zeker het geval zijn. De gedachte daaraan maakt me soms wat zenuwachtig. Dat ik bijvoorbeeld een inschattingsfout maak. Gelukkig speelt die angst zich tot nu enkel in mijn dromen af.”

 

Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn leven.
-
Malaurie Geldolf , masterstudente Geneeskunde

Beroepsgeheim
Om masterstudenten vertrouwd te maken met de beginselen van de medische deontologie, kregen ze tijdens de ceremonie de brochure ‘Inleiding tot de medische deontologie’ van professor Michel Deneyer, ondervoorzitter van de nationale raad van de Orde der artsen. Deneyer is ook stagecoördinator en docent Bio-ethiek en Deontologie aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB.

Prof. dr. Michel Deneyer overhandigt een exemplaar van de deonthologische code: “De brochure is een inleiding op de belangrijkste deontologische principes: het beroepsgeheim van de arts, de toegang tot de medische gegevens van de patiënt en de eerbiediging van de rechten van de patiënt. Medische deontologie dwingt artsen kritisch na te denken bij de invulling van de verwachtingen van zowel patiënt als maatschappij. Deontologie en ethiek stellen de arts in staat om correcte medische beslissingen te nemen, in samenspraak met de patiënt. Maar deontologie gaat ook over vriendelijk en empatisch zijn, over het dragen van aangepaste kleding ... Een dergelijke persoonlijke aanpak willen we studenten ook aanleren. En dat kan binnen de relatieve kleinschaligheid van het UZ Brussel: we kennen zowat elke geneeskundestudent bij naam, dat draagt bij aan een goede begeleiding tijdens hun stage.”

Deontologie op de spoedafdeling
Laatstejaars Joke Kuijk maakte tijdens haar stage wel al deontologische afwegingen. “Het waren geen complexe gevallen maar wel waar ik toch goed bij na moest denken of ik wel de juiste beslissing nam. Als je op de spoed staat dan worden er bijvoorbeeld door politie of familieleden wel eens zaken gevraagd waarvan je als student niet direct weet wat je wel en niet mag doorgeven. Daarom is het naslagwerk van professor Deneyer wel handig. Ik loop nu stage op het operatiekwartier, anesthesie. Twee jaar geleden had ik mijn witte jassenmoment. Ik herinner me dat ik er naar uitkeek, het is ook een heel speciaal moment, zowel voor de klas als voor jezelf om in de bloemetjes gezet te worden. Of ik elke dag een witte jas draag? Niet altijd, nee. Elke dag dezelfde jas aan is trouwens niet bepaald hygiënisch! (lacht)”

 

Het is een heel speciaal moment, zowel voor de klas als voor jezelf om in de bloemetjes gezet te worden
-
Joke Kuijk, laatstejaars Geneeskunde

Week van de ethiek
Met de witte jas als icoon van smetteloosheid - ieder vlekje is te zien – belanden we bij De week van de ethiek die vandaag, 4 december van start gaat. Een hele week lang organiseren VUB en ULB lezingen, workshops en debatten over hoe smetteloos wetenschappelijk onderzoek anno 2017 moet zijn. Onderzoek staat immers onder druk van een toenemende ethische screening. Was het terecht dat Gaia in dit huis undercover ging? Is de privacywet een zegen of een vloek voor onderzoekers? Zijn we nog wel zo vrij als de naam van onze universiteit doet geloven? Terechte vragen, wil je interessante antwoorden horen,  bekijk dan hier het programma en schrijf je in.

 

78 studenten uit de eerste master Geneeskunde ontvingen zaterdag hun witte doktersjas

Marc Noppen, CEO UZ Brussel,  overhandigt de digitale badge van het  UZ Brussel

Decaan Peter In't Veld feliciteert Malaurie Geldolf