U bent hier

Het Brussels Studentengenootschap (BSG), het St. V-comité en het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) dienden op 15 november een aanvraag in voor de opname van de Sint-Verhaegenherdenking en -stoet als immaterieel cultureel erfgoed.

 

Traditie sinds 1888

Immaterieel cultureel erfgoed zijn gewoontes en gebruiken, tradities en praktijken die een gemeenschap belangrijk vindt en die ze doorgeeft aan de volgende generaties. Sint-Verhaegen is voor onze erfgoedgemeenschap zo een traditie en wordt al sinds 1888 doorgegeven van de ene generatie studenten op de andere.

 

Op Sint-Verhaegen (20 november) herdenken de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) ieder jaar hun stichter Pierre-Théodore Verhaegen. Op die dag startte in 1834 het eerste academiejaar aan de ULB. De stichting van de universiteit wordt in de 19de eeuw gevierd met een dag vrij. In 1888 besluiten de studenten om die dag hun sympathie te betuigen aan Verhaegen als inrichter van een vrij en wetenschappelijk onderwijs, zonder bijgeloof en onverdraagzaamheid. Met tweehonderd komen ze bijeen rond het standbeeld van Verhaegen en trekken daarna – zeer netjes gekleed – in stoet naar het kerkhof om bloemen te leggen op het graf van hun ‘idool’. De pers spreekt ironisch van een ‘canonisatie’ van Verhaegen: Sint-Verhaegen is geboren.

 

Erfgoed levend houden

De aanvraag werd ingediend bij het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid – afdeling Cultureel Erfgoed. Het aanvraagdossier bestaat uit een beschrijving van o.a. de betekenis en de waarde van de Sint-Verhaegenherdenking en -stoet en een opsomming van vroegere, huidige en toekomstige acties die worden ondernomen om het erfgoedelement levend te houden. CAVA maakte ook een pagina aan op haar website: www.cavavub.be/st-v.

 

Het indienen van het dossier is geen eindpunt. Jaarlijks wordt een voortgangsrapport verwacht over de genomen acties en moet de website worden aangevuld met nuttige informatie en links. Op die manier toont de erfgoedgemeenschap de blijvende inspanningen aan voor het levend houden van de Sint-Verhaegenherdenking en -stoet.

 

Lees meer over ST V

Sint Verhaegen: mag het nog? Over ST V 2017.

Studenten op de barricades: De Moeial over de eerste Sint Verhaegen.

Grappig en maatschappijkritisch, dat is de ziel van ST V.

Het lied van de opstandige studenten.

Elke medaille een ander verhaal.

Brussel is van ons, olé. Dit was ST V 2016. 

Ben jij een echte St V kenner? Neem de proef op de som en test jouw St V kennis in deze quizz.

 

Voor de optocht van de Zavel naar de Beurs was er een herdenkingsmonument op de plaats waar student Anthony Heureux in 2011 tijdens St V verongelijkt is. Vicerector Jan Danckaert en BSG-voorzitter Arnaud Moeykens legden bloemen neer.