U bent hier

Het nieuws dat meer dan de helft van de Antwerpse bevolking van vreemde origine is, sloeg bij heel wat mensen in als een bom. Ook Mark Elchardus, socioloog aan de VUB, merkt op dat niet iedereen zit te wachten op de toenemende diversiteit van de samenleving. “Hoe groter de diversiteit in een buurt, zo blijkt, hoe minder de mensen zich er thuis voelen, hoe hoger de onveiligheidsgevoelens en hoe sterker het gevoel dat het sociale weefsel ontrafelt.” Tegelijkertijd is professor Elchardus van mening dat niemand schuld heeft aan de problemen die eigen zijn aan diversiteit. “Met migratie en diversiteit is het zoals met klimaatopwarming. Je kunt proberen ze te beperken, maar je moet er ook mee leren leven.” Lees het volledige opiniestuk op demorgen.be (+).